Stopzettingen van ondernemingen

 • Aantal geschrapte ondernemingen in juli 2021 6% hoger dan in juli 2020

  In juli 2021 werden in het Vlaamse Gewest 3.604 ondernemingen geschrapt als BTW-plichtigen.

  Dat aantal lag 5,8% hoger dan in juli 2020. In januari ging het nog om een daling van 8% tegenover dezelfde maand in 2020, waarna in februari, maart en april stijgingen van 13%, 22% en 26% werden genoteerd. In mei bedroeg de stijging 35% tegenover mei 2020, in juni 11% tegenover dezelfde maand in 2020.

  In de meeste maanden van 2020 lag het aantal geschrapte ondernemingen ongeveer gelijk met of lager dan het aantal geschrapte ondernemingen in dezelfde maand van het jaar voordien. Het verschil was het grootst in mei. Toen lag het aantal schrappingen 29% lager dan in mei 2019.

  Enkel in januari en december 2020 lag het aantal geschrapte ondernemingen duidelijk hoger dan in dezelfde maanden in 2019. In januari lag dat aantal 9% hoger, in december 23% hoger.

 • Bijna 40.000 schrappingen van ondernemingen in 2019

  In 2019 waren er in totaal 39.990 schrappingen van ondernemingen in het Vlaamse Gewest. In de periode 2008 tot 2017 bleef het aantal schrappingen vrij stabiel rond ongeveer 30.000 per jaar. Enkel in de jaren 2013 tot 2015 lag dat aantal duidelijk hoger. Vanaf 2017 is er echter sprake van een stijging met net geen 40.000 schrappingen in 2019.

 • Meer schrappingen in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kende in 2019 8.825 schrappingen, het Waalse Gewest 19.250 schrappingen. Daarmee lag het aantal schrappingen in het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest samen lager dan het aantal schrappingen in het Vlaamse Gewest (39.990).

 • Slechts 3.744 faillissementen in Vlaams Gewest

  In 2020 waren er 3.744 faillissementen in het Vlaamse Gewest. In de periode van 2008 tot 2013 was er een stijging van het aantal faillissementen, gevolgd door een daling tot 2018. In 2019 was er echter opnieuw sprake van een stijging. In 2020 werd het laagste cijfer sinds 2008 opgetekend.

 • Meer faillissementen in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waren er in 2020 minder faillissementen dan in het Vlaamse Gewest (3.744). Het Waalse Gewest eindigde 2020 met 1.957 faillissementen. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kende in dat jaar 1.502 faillissementen.

Definities

Schrappingen: de schrappingen groeperen de entiteiten die niet BTW-plichtig zijn op 31 december van het geobserveerde jaar en die hoedanigheid wel hadden op 31 december van het jaar ervoor.
Faillissementen: een onderneming bevindt zich in staat van faillissement als twee voorwaarden zijn vervuld: een onderneming is niet meer in staat zijn schuldeisers te betalen en een onderneming kan geen krediet meer krijgen. 

Publicatiedatum

8 oktober 2021

Volgende update

5 november 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies