Stopzettingen van ondernemingen

 • Ruim 34.000 schrappingen van ondernemingen in 2017

  In 2017 waren er 34.620 schrappingen van ondernemingen in het Vlaamse Gewest. Over de voorbije 10 jaar is er een licht stijgende trend, met een piek van 39.863 schrappingen in 2014. 

 • Meer schrappingen in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  Het Brusselse Hoofdstedelijke  Gewest kent in 2017 8.747 schrappingen, het Waalse 18.229 schrappingen. In beide gewesten was de evolutievan het aantal schrappingen de voorbije 10 jaar meer constant dan in Vlaanderen.

 • Bijna 4.700 faillissementen in Vlaams Gewest

  In 2017 waren er 4.688 faillissementen in het Vlaamse Gewest. In de periode van 2008 tot 2013 was er een stijging in het aantal faillissementen, nadien opnieuw een daling.

 • Meer faillissementen in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waren er in 2017 minder faillissementen dan in het Vlaamse Gewest (4.688). Het Waalse Gewest eindigde 2017 met 2.641 faillissementen. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kende van 2008 tot 2016 jaarlijks een 500-tal minder faillissementen dan het Waalse Gewest; maar in 2017 eindigde het met een quasi even hoog aantal (2.639).

Definities

Schrappingen: de schrappingen groeperen de entiteiten die niet BTW-plichtig zijn op 31 december van het geobserveerde jaar en die hoedanigheid wel hadden op 31 december van het jaar ervoor.
Faillissementen: een onderneming bevindt zich in staat van faillissement als twee voorwaarden zijn vervuld: een onderneming is niet meer in staat zijn schuldeisers te betalen en een onderneming kan geen krediet meer krijgen. 

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

november 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies