Studiebewijzen: diploma’s secundair en hoger onderwijs

 • Stijgend aandeel BSO-diploma’s, dalend aandeel ASO-diploma’s

  In het schooljaar 2015-2016 werden ruim 57.000 diploma’s secundair onderwijs uitgereikt in het voltijds gewoon secundair onderwijs. 

  Hierbinnen nam het aandeel diploma’s uitgereikt in het beroepssecundair onderwijs (BSO) tussen de schooljaren 2007-2008 en 2015-2016 toe van 17% naar 20%. Het aandeel diploma’s uitgereikt in het algemeen secundair onderwijs (ASO) daalde van 45% naar 43%. De aandelen diploma’s uitgereikt in het technisch secundair onderwijs (TSO) en kunstsecundair onderwijs (KSO) bleven stabiel op respectievelijk 35% en 2%. 

 • Toename aandeel diploma’s wetenschappen in secundair onderwijs

  In het schooljaar 2015-2016 werd 1 op de 4 van alle uitgereikte diploma’s secundair onderwijs in het ASO behaald in de studierichting Wetenschappen-wiskunde. In 2007-2008 was dit nog 1 op de 5. De studierichtingen met een moderne of klassieke talen-component daalden in populariteit, behalve de studierichting Grieks-wiskunde. Er werden minder diploma’s uitgereikt aan het einde van het schooljaar 2015-2016 in vergelijking met het schooljaar 2007-2008 in Economie-moderne talen, Latijn-moderne talen en Latijn-wiskunde. Het aandeel van de studierichting Humane wetenschappen steeg wel.

  Het aandeel van de studierichting Sociale en technische wetenschappen groeide van 16% naar 21% binnen het geheel van alle TSO-studierichtingen. In het schooljaar 2015-2016 schoven de studierichtingen Lichamelijke opvoeding en sport en Gezondheids- en welzijnswetenschappen op naar de 3de en 4de plaats in de top 6. Lichamelijke opvoeding en Sport kwam in 2007-2008 nog niet in de top 6 voor. 

  Het hoogst aantal diploma’s secundair onderwijs in het BSO (ruim 1.700 in 2015-2016) werd uitgereikt in de studierichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige. Dit is een verdubbeling in vergelijking met schooljaar 2007-2008. Op de 2de plaats kwam de studierichting Kantooradministratie en gegevensbeheer, gevolgd door Kinderzorg.

 • Stijgend aandeel diploma’s professionele bachelors en masters in hoger onderwijs

  In het academiejaar 2015-2016 werden bijna 58.000 diploma’s hoger onderwijs afgeleverd binnen de basisopleidingen (professioneel gerichte bacheloropleiding, academisch gerichte bacheloropleiding en masteropleiding). De aanvullende opleidingen (BANABA-opleiding, MANAMA-opleiding, doctoraatsopleiding) waren dat jaar goed voor bijna 6.000 bijkomende diploma’s. 

  De voorbije jaren zijn de professioneel gerichte bacheloropleidingen aan een opmars bezig: van een aandeel van 38% naar 41% binnen de basisopleidingen. Het aandeel masters binnen de basisopleidingen blijft 1 op de 3, ook al nam hun aantal toe. In 2015-2016 werd voor het eerst een stabilisatie in aantal masterdiploma’s waargenomen.

 • Handels- en economische wetenschappen vaakst uitgereikte diploma’s in hoger onderwijs

  In het academiejaar 2015-2016 was 28% van de diploma’s professioneel gerichte bachelor een diploma in Handelswetenschappen en bedrijfskunde. Daarna volgde Gezondheidszorg met 1 op de 5 diploma’s, gevolgd door Onderwijs.

  Binnen de academisch gerichte opleidingen werden diploma’s in Economische en toegepaste economische wetenschappen het vaakst uitgereikt in 2015-2016: 11% van alle academisch gerichte bachelors en masterdiploma’s situeren zich in deze studiegebieden. Ze werden gevolgd door Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen, en door Industriële wetenschappen en technologie.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming :  Statistisch jaarboek

Definities

Diploma’s secundair onderwijs: diploma’s behaald in het 2de jaar van de 3de graad in ASO, KSO en TSO of in het 3de jaar van de 3de graad in BSO. Het gaat hier om diploma’s uitgereikt in het voltijds gewoon secundair onderwijs.

Professioneel gerichte bacheloropleiding (PBA): deze opleiding is in de eerste plaats gericht op de beroepspraktijk. Je leert er de algemene en specifieke kennis en competenties die je nodig hebt om een beroep uit te oefenen. Na deze opleiding kan je direct aan de slag op de arbeidsmarkt. De studieomvang bedraagt ten minste 180 studiepunten.

Academisch gerichte bacheloropleiding (ABA): deze opleiding legt de nadruk op een brede, academische vorming of een vorming in de kunsten. Het is een theoretische opleiding, gericht op wetenschappelijk onderzoek. Je kan doorstromen naar een masteropleiding of naar de arbeidsmarkt.

Masteropleiding: masteropleidingen leggen de nadruk op gevorderde wetenschappelijke of artistieke kennis en competenties die je nodig hebt voor de zelfstandige beoefening van wetenschap of kunst, of voor de uitoefening van een beroep. Een masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef.

Bachelor-na-bachelor opleiding (BANABA): een bacheloropleiding die alleen rechtstreeks openstaat voor personen die al in het bezit zijn van een diploma van een andere (professioneel gerichte) bacheloropleiding.

Master-na-master opleiding (MANAMA): een masteropleiding die alleen rechtstreeks openstaat voor personen die al in het bezit zijn van een diploma van een masteropleiding.  

Doctoraatsopleiding: het doctoraat is de hoogste graad die je aan een universiteit kan behalen. De titel die hieraan verbonden is, is doctor.
 

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

29 maart 2019

Meer cijfers

Contact