Studiebewijzen: diploma's secundair onderwijs

 • Stijgend aandeel BSO-diploma’s, dalend aandeel ASO-diploma’s

  In het schooljaar 2016-2017 werden bijna 57.000 diploma’s secundair onderwijs uitgereikt in het voltijds gewoon secundair onderwijs. 

  Hierbinnen nam het aandeel diploma’s uitgereikt in het beroepssecundair onderwijs (BSO) tussen de schooljaren 2007-2008 en 2016-2017 toe van 17% naar 20%. Het aandeel diploma’s uitgereikt in het algemeen secundair onderwijs (ASO) daalde van 45% naar 43%. De aandelen diploma’s uitgereikt in het technisch secundair onderwijs (TSO) en kunstsecundair onderwijs (KSO) bleven stabiel op respectievelijk 35% en 2%.

 • Toename aandeel diploma’s wetenschappen in secundair onderwijs

  In het schooljaar 2016-2017 werd ruim 1 op de 4 van alle uitgereikte diploma’s secundair onderwijs in het ASO behaald in de studierichting Wetenschappen-wiskunde. In 2007-2008 was dit nog 1 op de 5. De studierichtingen met een moderne of klassieke talen-component daalden in populariteit, behalve de studierichting Grieks-wiskunde. Er werden minder diploma’s uitgereikt aan het einde van het schooljaar 2016-2017 in vergelijking met het schooljaar 2007-2008 in Economie-moderne talen, Latijn-moderne talen en Latijn-wiskunde. Het aandeel van de studierichting Humane wetenschappen steeg wel.

  Binnen het geheel van alle TSO-studierichtingen groeide het aandeel van de studierichting Sociale en technische wetenschappen van 16% naar 22%. De studierichting Lichamelijke opvoeding en Sport kwam in 2007-2008 nog niet in de top 6 voor. In het schooljaar 2016-2017 stond deze studierichting op de 3de plaats, gevolgd door Gezondheids- en welzijnswetenschappen op de 4de plaats. Vergeleken met het schooljaar ervoor (2015-2016) duikt de studierichting Secretariaat-talen opnieuw op in de top 6. Boekhouden-informatica valt net uit de top 6.

  Het hoogst aantal diploma’s secundair onderwijs in het BSO (ruim 1.600 in 2016-2017) werd uitgereikt in de studierichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige. Dit is een verdubbeling in vergelijking met schooljaar 2007-2008. Op de 2de plaats kwam de studierichting Kantooradministratie en gegevensbeheer, gevolgd door Kinderzorg.

   

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs

Definities

Diploma’s secundair onderwijs: diploma’s behaald in het 2de leerjaar van de 3de graad in ASO, KSO en TSO of in het 3de leerjaar van de 3de graad in BSO. Het gaat hier om diploma’s uitgereikt in het voltijds gewoon secundair onderwijs.

Publicatiedatum

29 maart 2019

Volgende update

augustus 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies