Studiedag "Data science for better decisions"

Op dinsdag 17 december 2019 organiseren Statistiek Vlaanderen en het Centraal Bureau voor de Statistiek (Nederland) een internationale studiedag over hoe data science kan bijdragen tot kwaliteitsvolle openbare statistieken voor het verbeteren van beleidsinzichten. Hoe kunnen nieuwe gegevensbronnen en analysetechnieken in een snel veranderende digitale omgeving betere beslissingen ondersteunen? Wat zijn de opportuniteiten van de gestage groei in de beschikbaarheid van data om tot onderbouwde beleidsbeslissingen te komen? Welke risico’s hangen samen met het gebruik van deze nieuwe tools en technieken om met big databronnen om te gaan?

Ga naar Praktische informatie - Wegwijzer- Registratie

Programma

Het programma zal in de maanden september en oktober verder aangevuld worden.

In de voormiddag reflecteren een aantal keynote sprekers over de positie van big data, data science en bijbehorende technieken (zoals machine learning en artificiële intelligentie) in het bredere datalandschap, bekijken ze hoe digitale ontwikkelingen een invloed hebben op beleidsvorming en welke databronnen nodig zijn om beleidsbeslissingen te ondersteunen.

09:00 Welkom en koffie
Auditorium, Brussels Department for the Environment, Tour & Taxis
10:00

Introductie
Tjark Tjin-A-Tsoi, directeur-generaal Centraal Bureau voor de Statistiek, Nederland
Roeland Beerten, hoofdstatisticus Statistiek Vlaanderen, Vlaamse overheid

10:20

Keynote spreker - Diane Coyle
Diane Coyle is Bennett Professor of Public Policy aan de Universiteit van Cambridge. Haar onderzoek spitst zich toe op het meten van de economie in de context van nieuwe technologieën, digitalisering, duurzaamheid en globalisering. Ze ontving de Indigo Prize voor innovatie in economische wetenschappen. Ze is momenteel Fellow aan het UK Office for National Statistics waar ze advies geeft over het meten van de economie.

11:10

Keynote spreker - Kenneth Cukier
Kenneth Cukier is een Amerikaans journalist en auteur van een aantal boeken over de data revolutie en nieuwe technologieën en hun impact op de maatschappij. Hij is Senior Editor bij The Economist, en gastheer van hun wekelijkse technologie podcast. Als associate fellow aan de Said Business School in Oxford onderzoekt hij artificiële intelligentie. Zijn boek 'Big Data: A Revolution that Will Transform How We Work, Live and Think' was een van de eerste boeken over big data. Het werd vertaald in meer dan 20 talen.

 

Namiddag
In de namiddag wordt in vier parallelsessies dieper ingegaan op verschillende ‘data science’-technieken en hun toepassingen alsook op de voorwaarden die een efficiënt gebruik van deze technieken ondersteunen. De dag wordt afgesloten met een panelgesprek.

 
13:00-14:45

Parallelle sessies
Sessie 1. Machine learning

Machine learning algoritmes ontdekken patronen in data en gebruiken deze om ontbrekende data te voorspellen. Data kunnen ontbreken omdat ze niet verzameld of geobserveerd werden, of gewoon omdat de voorspelling de toekomst betreft. Machine learning algoritmes trachten de onderliggende reële systemen niet expliciet te modelleren. Ze gebruiken eerder rekenkundige technieken om met een optimale nauwkeurigheid voorspellingen te doen. Daarom worden ze dikwijls beschreven als 'black-box' systemen die niet transparant zijn. Deze sessie behandelt een aantal topics over het nemen van beslissingen op basis van machine learning.

Sessie 2. Natural Language Processing

Natural language processing onderzoekt hoe grote hoeveelheden van data, die uit taalgegevens bestaan, via computers verwerkt en geanalyseerd kunnen worden. Enkele voorbeelden: data van sociale media worden gebruikt om het aantal berichten over of het sentiment tegenover bepaalde onderwerpen te meten. Het nut van deze sentimentanalyse is bijvoorbeeld al aangetoond voor het meten van het consumentenvertrouwen. Web scraping, waarbij data van websites wordt verzameld, wordt ook in verschillende onderzoeksdomeinen gebruikt, bijvoorbeeld in het kader van vacaturestatistieken.

Sessie 3. Beelden en visualisatie

Deze sessie bekijkt twee aspecten van het gebruik van beelden: enerzijds beelden als een databron, en anderzijds de visualisatie van data voor een breed publiek. Basisgegevens voor ‘data science’-toepassingen kunnen bestaan uit beelden zoals satellietbeelden of beelden van Google street view, wat nieuwe uitdagingen impliceert. Daarnaast is er het snel groeiende onderzoeksveld van datavisualisatie, waarbij abstracte informatie efficiënter toegankelijk wordt gemaakt dan ooit het geval was. Deze sessie geeft een overzicht van enkele projecten waar beeldmateriaal als data is gebruikt, en van een aantal toepassingen op het gebied van datavisualisatie en dashboards waar abstracte data vertaald worden tot gebruiksvriendelijke informatie.

Sessie 4. Voorwaarden voor een effectief gebruik van data science

Het nut van data science om beslissingen te ondersteunen, hangt niet enkel af van statistische en technische standaarden. Verschillende ethische en organisatorische kenmerken zijn belangrijke randvoorwaarden om een optimale context te creëren voor een effectief ‘data science’-gebruik. Vooreerst zijn er belangrijke debatten over ethiek en privacy gaande binnen het groeiende onderzoekdomein van data science, waarmee men rekening moet houden als deze technieken worden toegepast op real-life data. Ten tweede vergt de verdere ontwikkeling van een ‘data science’-capaciteit voor openbare statistieken de actieve samenwerking tussen statistische entiteiten binnen de overheid en internationale entiteiten zoals de VN en Eurostat. Dit volgt uit het globale karakter van vele 'big data'-databronnen en van huidige beleidsbeslissingen. Ten derde zijn de toeleveraars van big data dikwijls privébedrijven. Hoe kunnen we best een duurzame relatie opbouwen met deze toeleveraars? Ten slotte worden samenwerkingsverbanden opgezet met universiteiten en met bedrijven om het gebruik van deze beloftevolle technieken voor de ontwikkeling, productie en kwaliteitsverbetering van openbare statistieken te optimaliseren. Ook dit is een nieuwe uitdaging.

15:10-16:15

Paneldebat

Het gebruik van nieuwe en nog ongebruikelijke databronnen vergt nieuwe werkwijzen binnen statistische entiteiten in vergelijking met de traditionele wijze van statistiekproductie, gebaseerd op surveys en administratieve data. De experten van het  panel zullen een aantal nieuwigheden binnen deze context bediscussiëren, waaronder de kansen en de opportuniteiten van deze nieuwe datatypes en hun bijbehorende methodologieën, de nieuwe aanpak bij het verkrijgen van data van externe dataproducenten tegenover de vroegere werkwijze van een eigen dataverzameling, het communiceren van de sterktes en beperkingen van deze nieuwe ‘data science’-benaderingen naar niet-experten toe, en sommige van de ethische uitdagingen in een data gedreven maatschappij.

Experten

  • Diego Kuonen, CEO Statoo Consulting, Professor in Data Science, Universiteit van Genève, Principal Scientific and Strategic Big Data and Data Science Adviseur voor het Directorate and the Board of Management van het Zwitsers Federaal Statistiek Instituut (FSO), Co-auteur van de FSO Data Innovation Strategy, Zwitserland
  • Martina Hahn, Afdelingshoofd Methodology and Innovation in Official Statistics, Eurostat
  • Sofie De Broe, Wetenschappelijk directeur van het Center for Big Data Statistics, CBS, Nederland
  • Roeland Beerten, Hoofdstatisticus, Statistiek Vlaanderen, België
16:15 Receptie


Praktische informatie

Wanneer Dinsdag 17 december 2019, van 10:00 tot 16:15
Waar Brussel, Tour & Taxis site (Havenlaan 86C, 1000 Brussel)
Taal Engels
Voor wie Voor iedereen met interesse in data, statistiek en data science, en hoe deze beleidsbeslissingen kunnen ondersteunen.
Prijs

Registratie is gratis.

Koffie, thee en water zijn de hele dag gratis beschikbaar. We voorzien een eenvoudige lunch en sluiten de dag af met een receptie. Deze zijn ook gratis, mits registratie op voorhand.


Route

Gratis busdienst

Er is een gratis pendeldienst tussen het treinstation Brussel-Noord en de site van Tour & Taxis. Op piekmomenten worden grotere bussen ingelegd; op rustigere momenten zijn er kleinere bussen. De pendeldienst werkt volgens het 'first come first serve'- principe. Tijdens piekuren kan het dus druk worden en is er geen vervoer verzekerd voor al de wachtenden.
De bushalte aan Brussel-Noord is aan de linkerzijde van de trappen als men de hoofduitgang van het station neemt (Simon Bolivarplein, aan de zij-ingang van het Proximus-gebouw).
Bushalte op de ‘Tour & Taxis’-site: er is een bushalte met een bushokje aan de ingang van de  site tussen het Herman Teirlinckgebouw en het Pakhuis.

Te voet Te voet vanuit het station Brussel-Noord
20 minuten
De aanbevolen wandelroute is via de Willebroekkaai.

Mensen die blinde geleidingstegels gebruiken, kunnen ook deze route volgen.
Route on Google maps
Auto U kan de route plannen in Google Maps

Parking
Parking up-site (500 meter van Tour &T axis) – Willebroekkaai 35 – 1000 Brussel
WTC-parking (nabij treinstation Brussel-Noord) - Simon Bolivarlaan – 1000 Brussel


Registratie
 

Schrijf nu online in

 

 

 

In samenwerking met

Logo CBS

Kaart
In English