Studieduur in het hoger onderwijs

  • Aandeel generatiestudenten dat bachelordiploma behaalt binnen de vooropgestelde studieduur neemt af

    In het academiejaar 2017-2018 haalde 30% van de generatiestudenten zijn of haar bachelordiploma binnen de vooropgestelde studieduur. Het aandeel generatiestudenten dat een bachelordiploma behaalt binnen de vooropgestelde studieduur is over de jaren gedaald. In het academiejaar 2008-2009 lag dat aandeel op 37%. Tussen 2008-2009 en 2017-2018 is het totaal aantal generatiestudenten in een bacheloropleiding toegenomen van 46.446 tot 50.338.

    De studieduur geeft de periode weer tussen de eerste inschrijving in een bacheloropleiding tot en met het behalen van het eerste bachelordiploma. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen het behalen van het bachelordiploma ‘binnen de vooropgestelde studieduur’, ‘na de vooropgestelde studieduur plus 1, 2, 3, 4 of meer academiejaren’ of ‘nog geen diploma behaald’.

    De vooropgestelde studieduur wordt uitgedrukt in jaren en wordt bepaald op basis van de studieomvang van de opleiding. Voor een initiële bacheloropleiding met een studieomvang van 180 studiepunten bedraagt de vooropgestelde studieduur bijvoorbeeld 3 jaar.

  • 1 op 5 studenten verwerft bachelordiploma na 1 bijkomend jaar studeren

    Ongeveer 20% van de studenten haalt zijn of haar bachelordiploma na 1 bijkomend jaar studeren. Dat aandeel blijft min of meer stabiel over de tijd. Nog eens 10% van de studenten heeft 2 jaar extra nodig om een bachelordiploma te behalen. Na 3 of meer jaar studeren bovenop de normale studieduur worden de bijkomende aandelen studenten die alsnog een diploma verwerven klein.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Definities

Generatiestudent: een student die zich, in een bepaald academiejaar, voor het eerst inschrijft met een diplomacontract voor een professioneel of academisch gerichte bachelor in het Vlaamse hoger onderwijs in een professioneel of academische gerichte bachelor of in het hoger beroepsonderwijs.

Publicatiedatum

9 april 2021

Volgende update

april 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies