Suikerziekte

 • 55 op 1.000 Vlamingen met suikerziekte

  In 2016 werden 55 op 1.000 Vlamingen geïdentificeerd als personen met suikerziekte omwille van hun medicatiegebruik, omdat ze een diabetesconventie afsloten, een diabetespas hadden of waren opgenomen in een zorgtraject diabetes. Anders gesteld betekent dit dat in 2016 ruim 1 op de 20 Vlamingen suikerziekte had. 

  In 2007 hadden 45 op de 1.000 Vlamingen suikerziekte. Het aandeel steeg de voorbije jaren gestaag.  

 • Meer mannen dan vrouwen met suikerziekte

  Globaal genomen hadden in 2016 in het Vlaamse Gewest iets meer mannen (60 per 1.000) dan vrouwen (54 per 1.000) suikerziekte. 

  Het percentage personen met suikerziekte stijgt sterk vanaf de leeftijd van 65 jaar. De ziekte kwam in 2016 voor bij 198 op 1.000 mannen van 75 jaar en ouder. Bij vrouwen van die leeftijd was dit 179 per 1.000. Op latere leeftijd loopt het aandeel personen met suikerziekte dus op tot bijna 1 op de 5. 

 • Hoger aandeel 75-plussers met suikerziekte in Oost- en West-Vlaanderen

  Het aantal personen met suikerziekte varieerde in 2016 per arrondissement van 52 tot 72 per 1.000 inwoners. 

  Bij personen van 75 jaar en ouder lagen in enkele arrondissementen in Oost- en West-Vlaanderen de aandelen met suikerziekte veel hoger dan het Vlaamse gemiddelde (190 per 1.000 inwoners van die leeftijd). In het arrondissement Antwerpen was dit aandeel het laagst.

 • Vaker suikerziekte in Waals Gewest

  In het Waalse Gewest waren er in 2016 meer inwoners met suikerziekte dan in de 2 andere gewesten. Dit gold zowel voor de totale bevolking als voor elke leeftijdsgroep.

Bronnen

Intermutualistisch Agenstschap (IMA): IMA-atlas

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

2 november 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies