Survey Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen bestaat 20 jaar

  • 31 januari 2017

De survey Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen (SCV-survey) bestaat 20 jaar. De survey peilt sinds 1996 met een toevallige steekproef bij Nederlandstalige inwoners in het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest naar waarden, opvattingen, overtuigingen en gedragingen met betrekking tot maatschappelijke en beleidsrelevante thema’s.

In het boek "20 jaar peilen in Vlaanderen" wordt teruggeblikt op de voorbije 20 edities, zowel door een inhoudelijke als een methodologische bril. Enkele opvallende resultaten uit de analyse van 20 jaar onderzoek naar sociaal-culturele verschuivingen: Vlamingen hebben minder intense dagelijkse contacten, hebben minder vertrouwen in de katholieke kerk en minder Vlamingen beschouwen zichzelf als katholiek. Hun levenstevredenheid bleef stabiel, holebi’s worden steeds meer aanvaard en Vlamingen nemen zeer actief deel aan het verenigingsleven.

Download het boek "20 jaar peilen in Vlaanderen"


Presentaties van de studiedag 31/1/2017

Verenigingen en vrijwilligers: hardnekkige fenomenen (Luk Bral, Guy Pauwels - Pdf - 374 kB)

20 jaar SCV-survey: historische achtergrond en valorisatie (Ann Carton, Luk Bral, Jan Pickery - Pdf - 484 kB)

Het surveyklimaat in Vlaanderen (Geert Loosveldt - Pdf - 388 kB)

Holebi’s en holebiseksualiteit steeds ruimer aanvaard (Jan Pickery, Jo Noppe - Pdf - 466 kB)

Big Data en de spanning tussen theorie- en datagedreven manier van werken (Piet Daas - Pdf - 3,2 MB)

 

Meer informatie:
Ann Carton (0499/80 88 90)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij en Bestuur