Survey Sociaal-culturele Verschuivingen in Vlaanderen editie 23 van start

  • 13 maart 2018

De survey Sociaal-culturele Verschuivingen in Vlaanderen is weer van start gegaan. Dit keer al de 23e editie.

De survey peilt naar waarden, opvattingen en overtuigingen van Vlamingen met betrekking tot maatschappelijk en beleidsrelevante thema's.

Tussen maart en juni gaan opgeleide interviewers op pad om 1.500 respondenten persoonlijk te interviewen.

Resultaten van de bevraging verschenen tot nu toe onder andere in de jaarlijkse uitgave VRIND (Vlaamse Regionale Indicatoren). Korte beschrijvende analyses van de surveygegevens zijn terug te vinden in SVR-St@ts en meer diepgaande analyses in andere SVR-publicaties. Alle publicaties zijn terug te vinden en af te halen via de rubriek 'publicaties' op deze website.

Voor meer informatie
Ann Carton (02/553.56.87)

Webpagina Sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen