Wandelende mensen op straat

Trefzeker communiceren van statistiek voor betere beslissingen

Cover Stadsmonitor 2017

De Stadsmonitor beschrijft maatschappelijke ontwikkelingen in 13 Vlaamse steden.

LIIM Cover
Deze monitor werd ontwikkeld ter ondersteuning van het integratiebeleid van de Vlaamse steden en gemeenten.

Cover Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor

De Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 en de resultaten van de survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey).

Kaart demografie

Hoe sterk zal de bevolking in mijn gemeente groeien? Waar in Vlaanderen zet de vergrijzing zich het sterkst door? En hoe zit het met het aantal huishoudens? Dit zijn enkele vragen waarop de nieuwe bevolkings- en huishoudensvooruitzichten voor steden en gemeenten een antwoord willen bieden.

Logo Jouw gemeente in cijfers

Vlamingen zijn tevreden over hun buurt en hun gemeente. Maar verkeersveiligheid en zwerfvuil zijn voor heel wat inwoners knelpunten op weg naar de ideale woon- en leefomgeving.

Wandelende mensen in een stad

Wij zijn het netwerk voor openbare statistiek van de Vlaamse overheid.

Netwerk van pionnen

Wie is lid van het netwerk Statistiek Vlaanderen? Wat doet de Vlaamse Statistische Autoriteit?