Over ons

Statistiek Vlaanderen is het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken ontwikkelen, produceren en publiceren. Het netwerk heeft de opdracht om een gecoördineerd statistiekbeleid uit te werken en toe te passen, waarbij een flexibele en behulpzame dienstverlening aan gebruikers centraal staat.

We bieden kerncijfers en data over Vlaanderen aan zodat iedereen de juiste informatie heeft om goed onderbouwde beslissingen te nemen: burgers, organisaties, bedrijven en het beleid.  We vertellen cijfermatige verhalen over Vlaanderen: over de mensen die er wonen en werken, onze economie en onze omgeving, en over onze plaats in de wereld. En we stellen open data ter beschikking zodat gedetailleerde informatie voorhanden is.

Onze openbare statistieken worden geproduceerd volgens wettelijke bepalingen en internationaal geldende principes, die de kwaliteit, relevantie en onafhankelijkheid van onze openbare statistieken centraal stellen.

De netwerkleden werken in een decentraal systeem waarbij de verantwoordelijkheid voor openbare statistieken bij de verschillende entiteiten van het netwerk liggen. Er wordt gewerkt binnen een wettelijk kader dat voor iedereen binnen het netwerk van toepassing is, en dat er voor zorgt dat er een coherent en kwaliteitsvol aanbod van statistieken over Vlaanderen bestaat.

Onze strategie vormt een aanvulling op de Vlaamse openbare statistiekwetgeving en stuurt ons werk aan volgens internationaal geldende principes voor openbare statistiek.

Statistiek Vlaanderen is een nieuw opzet en we werken gedurende de volgende jaren aan een transformatie om de huidige activiteiten rondom openbare statistiekproductie af te stemmen op het nieuwe wettelijk kader.

We maken deel uit van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS), dat binnen België de coördinatie verzorgt tussen de verschillende statistische autoriteiten op federaal en regionaal vlak, en we zijn vertegenwoordigd in het Instituut voor Nationale Rekeningen.

Contact

Statistiek Vlaanderen
Havenlaan 88 bus 20
1000 Brussel

Contacteer het secretariaat

Statistische helpdesk

 

Kaart