Transformatie

Het nieuwe opzet voor openbare statistiek in Vlaanderen kan bouwen op een lange en brede ervaring van statistiekontwikkeling, -productie en -verspreiding binnen de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid heeft een gedecentraliseerd systeem van openbare statistiekproductie: de verschillende entiteiten (departementen en agentschappen) zijn verantwoordelijk voor de statistiekontwikkeling, -productie en -verspreiding in hun beleidsdomein. De capaciteit wordt dus zelfstandig ingezet, al naargelang van de concrete behoeften aan analyse en statistieken binnen het eigen domein.

De voorbije jaren heeft de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) onderzoek en analysewerk verricht voor de Vlaamse overheid. De Studiedienst zorgde voor de aanlevering van een aantal surveys (bv. de survey Sociaal-culturele verschuivingen, SCV), een aantal publicaties, zoals de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND), een aantal kortere analysestukken (SVR-verkenningen en SVR-st@ts) en het verstrekken van demografische en economische projecties.  Daarnaast fungeerde de Studiedienst ook als centraal aanspreekpunt voor het verstrekken van informatie en expertise aan zowel interne als externe gebruikers.

Met de goedkeuring van het decreet Vlaamse Openbare Statistieken werd de Studiedienst opgeheven en kreeg de Vlaamse statistische autoriteit (VSA) vorm. De VSA kreeg hierbij de wettelijk vastlegde rol van een centrale coördinerende en faciliterende entiteit, die samen met de andere entiteiten van het netwerk Statistiek Vlaanderen de decretale verplichtingen uitvoert.

De vroegere publicaties en producten van de Studiedienst zijn nog steeds beschikbaar op de website van Statistiek Vlaanderen.

 

Wandelende mensen in een stad