Tevredenheid informatie en communicatie

 • Bijna 1 op 2 Vlamingen vindt informatie van overheid correct, betrouwbaar en nuttig

  In 2017 oordeelde ongeveer 45% van de Vlamingen dat de informatie van de overheid correct, betrouwbaar en nuttig is. 44% was van mening dat de overheid te weinig informatie geeft. 46% vond de meeste informatie te ingewikkeld om te begrijpen. 40% van de bevraagden gaf aan dat men niet voldoende info krijgt over beslissingen, een kwart was het hiermee oneens. Tot slot was 37% van oordeel dat informatie van de overheid moeilijk te vinden is, terwijl 30% het oneens was met die stelling. 

 • Toegenomen tevredenheid over overheidsinformatie en communicatie

  De tevredenheid over de correctheid, betrouwbaarheid en het nut van de overheidscommunicatie was het laagst in 2011. Sindsdien is er een positieve trend  over deze aspecten van de communicatie. 
  Daarnaast daalt het aandeel mensen dat het eens is met de beoordeling van de negatief geformuleerde stellingen lichtjes doorheen de tijd, met name dat er te weinig informatie is, dat deze informatie te ingewikkeld is en of de informatie van de overheid moeilijk te vinden is.

 • Hogere tevredenheid over informatie en communicatie bij hoogopgeleiden

  Globaal genomen zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen eerder beperkt, ondanks de iets minder positieve houding van de vrouwelijke respondenten. De -35-jarigen zijn positiever omtrent het correct zijn en de betrouwbaarheid van de informatie en communicatie. De 65-plussers hebben meer moeite om informatie te vinden en vinden meer dan anderen dat de informatie en communicatie te ingewikkeld is. Wat de hoeveelheid informatie en het nut van de informatie betreft, zijn er geen verschillen naar leeftijd.

  Naar opleidingsniveau is geen noemenswaardig verschil in de beoordeling van de mate waarin de overheid voldoende informatie geeft bij besluitvorming. Bij de andere stellingen zijn er wel uitgesproken verschillen. Hoogopgeleiden zijn meer dan anderen van oordeel dat de overheid correcte, betrouwbare en nuttige informatie geeft. Laagopgeleiden van hun kant vinden meer dan anderen dat ze te weinig informatie krijgen bij beslissingen, dat deze informatie te ingewikkeld is en hebben ook meer moeite om informatie te vinden. 

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

februari 2019

Meer cijfers

Contact