Tevredenheid met het beleid

 • 1 op 3 tevreden over beleid Vlaamse regering

  In 2017 was iets meer dan de helft van de Vlamingen tevreden over het beleid van hun burgemeester en college. Iets minder dan 1 op de 3 is tevreden over het beleid van de Vlaamse en federale regering en 1 op de 5 over het beleid van de Europese Commissie. 
  In tegenstelling tot de lokale overheden is de tevredenheid over het beleid van de Vlaamse regering afgenomen vanaf 2015. Bij de federale regering is er sprake van een toename van de tevredenheid vanaf 2012. De tevredenheid over het beleid van de Europese Commissie is gestaag teruggevallen van 27% in 2007 tot 22% in 2017. 
  Hoe dichter het bestuursniveau bij de burger ligt, hoe hoger dus de tevredenheid. Er is geen groot verschil tussen de beoordeling van het Vlaamse en het federaal niveau. 

 • Iets minder dan 2 op 10 ontevreden over Vlaamse regering

  In 2017 is 26% (heel) ontevreden over het beleid van de Europese Commissie. Wat de Vlaamse en federale regering betreft, is iets minder dan 2 op de 10 (heel) ontevreden (respectievelijk 17% en 19%), terwijl slechts 15% van de respondenten ontevreden is over het beleid gevoerd door het lokaal bestuur.
  Wat de Europese Commissie, de Vlaamse Regering en de federale regering betreft, spreekt de helft van de bevraagde burgers zich niet duidelijk uit: zij noemen zichzelf “noch tevreden, noch ontevreden”. Bij het lokale bestuur ligt het aandeel dat zich niet uitspreekt lager (34%). 

 • Beperkte verschillen naargelang van de achtergrondkenmerken

  Mannen en 40-59-jarigen zijn iets minder tevreden over het gevoerde beleid op de verschillende bestuursniveaus. Enkel wat betreft de tevredenheid over het lokaal beleid is dit niet het geval. 
  Naar opleidingsniveau zijn er enkel wat de tevredenheid over het Vlaamse regeringsbeleid betreft noemenswaardige verschillen. Meer specifiek zijn de laaggeschoolden minder tevreden over het gevoerde beleid.

 • Inwoners van grootsteden minder tevreden over gevoerde beleid, hogere tevredenheid in centrumsteden

  Binnen de centrumsteden in Vlaanderen zijn meer mensen tevreden over het gevoerde beleid over de verschillende bestuursniveaus heen. Op het platteland is de tevredenheid over het beleid van Burgemeester en college ook hoog. In de grootsteden is de tevredenheid lager.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

februari 2019

Meer cijfers

Contact