Tevredenheid met voorzieningen

 • Tevredenheid met voorzieningen

  De voorzieningen voor sport, cultuur en huisvuilophaling halen de hoogste tevredenheidsscores. Meer dan 80% van de Vlamingen was in 2017 tevreden over deze voorzieningen. Verder is meer dan driekwart van de Vlamingen tevreden over voorzieningen inzake gezondheid, onderwijs en openbaar groen.   
  Meer dan de helft van de bevolking is tevreden over kinderopvang, jongeren- en bejaardenvoorzieningen. Alle andere voorzieningen scoren gemiddeld onder de helft. De tevredenheid over de staat van de voet-, fietspaden en wegen, alsook de opvang en begeleiding van armen is het laagst. Ongeveer een kwart van de Vlamingen is tevreden over deze aspecten. Wat de opvang en begeleiding van armen betreft zijn er relatief veel Vlamingen die neutraal antwoorden. Over de staat van de wegen en fiets- en voetpaden is meer dan 40% ontevreden.  
  De tevredenheid over het openbaar vervoer, de wegen, alsook de fiets- en voetpaden daalt sinds 2007.  De tevredenheid over de sportvoorzieningen en de huisvuilophaling is gestegen. 

 • Beperkte verschillen naar achtergrondkenmerken

  Er doen zich geen grote verschillen voor tussen mannen en vrouwen. Het meest kritisch is men op actieve leeftijd. De jongste en oudste leeftijdsgroepen (65-plussers) reageren iets milder.
  Het meest uitgesproken zijn de verschillen naar opleidingsniveau. De hoger opgeleiden zijn minder tevreden met uitzondering voor de beoordeling van gezondheid, huisvuilophaling,  sport & cultuur, daar zijn de hoger opgeleiden net iets meer tevreden over.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

februari 2019

Meer cijfers

Contact