Tewerkstelling in de toeristisch-recreatieve sector

 • Vlaamse toeristische sector goed voor 191.000 jobs

  In totaal zijn er in het Vlaamse Gewest in 2017 ruim 191.000 jobs in de toeristische sector. Dat komt overeen met 6,4% van alle jobs in het Vlaamse Gewest. Sinds 2008 is het aantal jobs jaar na jaar toegenomen. Enkel in 2011 was er sprake van een beperkte terugval.

  Het aantal jobs in de toeristische sector stijgt zowel bij loontrekkenden als bij de zelfstandigen. In 2017 gaat het om 137.000 loontrekkenden en 54.000 zelfstandigen.

 • Ruim de helft van alle toeristische jobs te vinden in de horeca

  45% van de jobs in de toeristische sector zijn jobs in restaurants en cafés. De accommodatiesector is daarnaast goed voor 11%. De volledige horeca zorgt zo voor 56% van alle jobs in de toeristische sector. Dat komt overeen met bijna 107.000 arbeidsplaatsen.

  Ook het personenvervoer is een belangrijke deelsector en is goed voor 35.000 jobs of ongeveer 20% van de toeristische tewerkstelling. Diensten voor cultuur, sport en recreatie leveren samen ongeveer 20% van de toeristische jobs.

  De jobs in de overige deelsectoren, zoals de reisbureaus, de kleinhandel en de organisatie van congressen en beurzen en de accommodatie met betrekking tot tweede verblijven maken samen 5% uit van alle toeristische arbeidsplaatsen.

 • Meer mannen dan vrouwen aan de slag in de toeristische sector

  In de toeristische sector werken meer mannen dan vrouwen: bij de loontrekkenden is 56% een man, bij de zelfstandigen is dat 60%. Enkel in de accommodatiesector en in de reisbureaus werken meer vrouwen dan mannen.

  Er zijn relatief veel deeltijdse jobs in de toeristische sector. Ruim 1 op de 3 loontrekkenden werkt deeltijds. Daarnaast oefent 30% van de zelfstandigen in de toeristische sector de job uit in bijberoep.

 • Aandeel toeristische sector in totaal aantal jobs groter in Brussels dan in Vlaams Gewest

  Het totaal aantal jobs in de toeristische sector is in het Vlaamse Gewest bijna 3 keer zo groot als in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest: 191.000 jobs tegenover 65.000.

  Maar er zijn relatief gezien wel meer toeristische jobs in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest: de jobs in de toeristische sector maken 8,9% van alle jobs uit in het Brussels Gewest tegenover 6,4% van alle jobs in het Vlaamse Gewest.

  In beide gewesten gaat het in de toeristische sector vooral om loontrekkende jobs. Het relatieve aandeel loontrekkenden ligt in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (89%) nog hoger dan in het Vlaamse Gewest (72%).

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

oktober 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies