Tewerkstelling in hoogtechnologische sectoren

 • Hoogtechnologische sectoren goed voor bijna 9% van totale tewerkstelling

  In 2017 werkte 8,7% van het totaal aantal werkenden in het Vlaamse Gewest in hoogtechnologische sectoren. Dit aantal nam af met de jaren, zij het dat er in 2016 en 2017 een kleine toename te zien was.

 • High-tech diensten winnen aan belang

  De hoogtechnologische sector onderscheidt 2 hoofdsectoren: high-tech diensten en (medium) high-tech industrie. De high-tech diensten wegen met een aandeel van 3,7% in de totale tewerkstelling in 2017 minder zwaar door dan de (medium) high-tech industrie (4,9%). Maar het aandeel van de dienstencomponent neemt met de jaren geleidelijk toe. Het omgekeerde is het geval voor de (medium) high-tech industrie.

 • Vlaamse tewerkstelling in hoogtechnologische sectoren op niveau van EU-gemiddelde

  Binnen België was het aandeel hoogtechnologische sectoren in 2017 het grootst in het Vlaamse Gewest (8,7%). In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gaat het om 7,4%, in het Waalse Gewest om 6,0%. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is het aandeel van de high-tech diensten relatief hoog (5,2%). 
  Het EU-gemiddelde kwam in 2017 op 8,8% van de totale tewerkstelling, quasi gelijk aan het Vlaamse cijfer. Het aandeel is vooral hoog in een aantal Oost-Europese lidstaten. Dat komt door de relatief sterke aanwezigheid van de (medium) high-tech industrie in die landen. Tsjechië haalt het hoogste aandeel (14,5%). Ook Duitsland scoort hoog (12,3%). België en de overige buurlanden noteren onder het EU-gemiddelde. Cyprus en Griekenland zijn de hekkensluiters (elk minder dan 4%).

Definities

Hoogtechnologische sectoren:  bedrijfstakken die relatief veel onderzoek en ontwikkeling uitvoeren. Er is een industriële en een dienstencomponent binnen de hoogtechnologische sectoren: de (medium) high-tech industrie en de high-tech diensten.
(Medium) high-tech industrie: chemie, farmacie, productie van elektronische en informaticaproducten en van elektrische apparatuur, productie van machines, apparaten en werktuigen en van transportmiddelen.
High-tech diensten: productie van films, televisie- en radioprogramma’s, telecommunicatie, ontwerpen van computerprogramma’s en -consultancy, wetenschappelijk onderzoek.
 

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2019

Meer cijfers

Contact