Tewerkstelling sport

 • Tewerkstelling sport

  In 2017 zijn er in de sportsector in totaal 2.367 vestigingen. De cijfers schommelen de jongste jaren. Vergeleken met 2008 neemt vooral het aantal vestigingen toe, het aantal tewerkgestelden blijft ten opzichte van 2008 nagenoeg status quo. 

 • Tewerkstelling status quo op ruim 15.000 jobs

  In 2017 zijn er 15.444 arbeidsplaatsen in de sportsector. De cijfers schommelen de jongste jaren wat, maar het aantal tewerkgestelden blijft ten opzichte van 2008 nagenoeg status quo. 

 • Extra jobs en vestigingen bij kernproducten sport

  Het aantal vestigingen en aantal tewerkgestelden gaat er vooral op vooruit in de subsectoren die rechtstreeks aan sport te linken zijn zoals activiteiten van sportclubs, fitnesscentra en exploitatie van sportaccomodaties. Dit noemt men de kernproducten van de sport. In de sectoren die producten toeleveren aan de sportsector (zoals sportkleding en handel in sport –en recreatie-artikelen) is er, vooral wat het aantal vestigingen betreft, een achteruitgang.

 • Bijna 6 op 10 jobs bij de kernproducten betreft uitbating van sportaccommodaties

  72% van de jobs in de sportsector valt binnen de kernproducten van de sport. In deze groep heeft meer dan de helft van de tewerkstelling te maken met de uitbating van sportaccomodaties. Ook de activiteiten van sportclubs zorgen voor heel wat tewerkstelling. Daarnaast is er ook heel wat tewerkstelling in de fitnesscentra.

 • Bij toegeleverde producten situeert tewerkstelling zich vooral in handel

  Bij de toegeleverde producten, die goed zijn voor 28% van de jobs in de sportsector,situeert de tewerkstelling zich vooral bij de handel.

Bronnen

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ): Gedecentraliseerde statistiek

Definities

Sportsector: groep van bedrijven die een economische activiteit uitoefenen in een aantal vooraf bepaalde bedrijfstakken. Zie metadata voor de opsomming van de bedrijfstakken.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

december 2019

Meer cijfers

Contact