Uitvoer/invoer van goederen

 • Vlaamse uitvoer goed voor 317 miljard euro, invoer 299 miljard euro

  De Vlaamse uitvoer van goederen was in 2017 in totaal goed voor 317 miljard euro. Dat is in werkelijke prijzen (= gecorrigeerd voor inflatie) 5% hoger dan in 2016. De Vlaamse invoer van goederen kwam in 2017 op 299 miljard euro. Dat lag in werkelijke prijzen 3% hoger ten opzichte van het jaar voordien.

  Zowel de uit- als de invoer kenden een krimp in het recessiejaar 2009 door de financieel-economische crisis. In 2010 en 2011 herstelde de buitenlandse handel zich. De invoer was in 2008 en 2011 groter dan de uitvoer. Prijsstijgingen van ingevoerde aardolie zijn daar een oorzaak van. Vanaf 2013 was de uitvoer steeds groter dan de invoer.

 • Europese Unie belangrijkste handelspartner van Vlaanderen

  De landen van de Europese Unie (EU) bleven met 70% de belangrijkste exportmarkt voor het Vlaamse Gewest in 2017. Het gaat vooral om de EU15-landen (65% van de totale export). Binnen deze groep zijn de 3 buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland goed voor 42% van de Vlaamse uitvoer. De overige EU13-landen nemen 5% af van de Vlaamse export. Het belang van de EU neemt de laatste 3 jaren opnieuw toe.

  Ook aan de kant van de invoer waren de EU-landen de belangrijkste handelspartner in 2017 (61%), maar minder sterk dan bij de uitvoer. En ook hier komt dat vooral op naam van de 3 buurlanden (38%).

 • Voertuigen belangrijkste Vlaamse handelsproduct

  De 5 belangrijkste uitvoerproducten waren in 2017 voertuigen, aardolieproducten, chemische producten, farmaceutische producten en machines en mechanische werktuigen. Zij zijn samen goed voor 45% van de Vlaamse uitvoer. Het belang van de top 5 neemt sedert 3 jaar af.

  De 5 belangrijkste importproducten hadden in 2017 een belang van 50%. Hier wordt de ranglijst van de belangrijkste producten aangevoerd door aardolieproducten. Ook aan de importzijde werd de top 5 wat minder belangrijk tijdens de meest recente jaren.

 • Vlaanderen goed voor 83% van Belgische buitenlandse handel in goederen

  Het Vlaamse Gewest was anno 2017 goed voor 83% van de Belgische uitvoer en invoer van goederen.
  België als geheel en onze 3 buurlanden hebben een grotere buitenlandse handel dan het Vlaamse Gewest. Het gaat dan ook om grotere economieën. Zo beliep de uitvoer in Duitsland 1.282 miljard euro in 2017. De uitvoer is overal hoger dan de invoer met uitzondering van Nederland.

Bronnen

Flanders Investment and Trade: Vlaamse in- en uitvoercijfers
Instituut voor de Nationale Rekeningen: Buitenlandse handel

Definities

Invoer en uitvoer: overschrijdingen van goederen over de landsgrenzen.
Aziatische Tijgers: Zuid-Korea, Taiwan, Singapore en Hong Kong.
BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China
EU13-landen: Polen, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Cyprus, Malta, Roemenië, Bulgarije en Kroatië.
EU15-landen: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Finland, Italië, Spanje, Portugal en Griekenland.
Next 11-landen: Bangladesh, Egypte, Indonesië, Iran, Zuid-Korea, Mexico, Nigeria, Filippijnen, Pakistan, Turkije en Vietnam.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juni 2019

Meer cijfers

Contact