Uitvoer/invoer van goederen

 • Vlaamse uitvoer in 2018 op 328 miljard euro, invoer op 317 miljard euro

  De Vlaamse uitvoer van goederen bedroeg in 2018 in totaal 328 miljard euro. In werkelijke prijzen (reële stijging en inflatie) gaat het om een stijging van 3,5% in vergelijking met 2017. De Vlaamse invoer van goederen kwam in 2018 op 317 miljard euro. Dat ligt in werkelijke prijzen 6% hoger dan het jaar voordien.

  De Vlaamse in- en uitvoer namen sinds 2003 jaarlijks gestaag toe. Enkel in het recessiejaar 2009 was er een krimp door de financieel-economische crisis. In 2010 en 2011 herstelde de buitenlandse handel zich. De invoer was tussen 2008 en 2012 tijdens een aantal jaren groter dan de uitvoer (uitgedrukt in euro) door prijsstijgingen van ingevoerde aardolie. Vanaf 2013 is de uitvoer steeds groter dan de invoer.

 • Europese Unie belangrijkste handelspartner van Vlaanderen

  De landen van de Europese Unie (EU) waren met 71% de belangrijkste exportmarkt voor het Vlaamse Gewest in 2018. Het gaat vooral om de EU15-landen (66% van de Vlaamse uitvoer) en meer specifiek om de 3 buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland (43% van de Vlaamse uitvoer). De  EU13-landen namen 5% af van de Vlaamse export.

  Ook aan de kant van de invoer waren de EU-landen de belangrijkste handelspartners in 2018 (61% van de Vlaamse invoer), maar minder sterk dan bij de uitvoer. En ook hier zijn de 3 buurlanden heel belangrijk (38% van de Vlaamse invoer).

 • Voertuigen belangrijkste Vlaamse handelsproduct

  De 5 belangrijkste uitvoerproducten waren in 2018 voertuigen, aardolieproducten, chemische producten, farmaceutische producten en kunststofproducten. Samen maken zij 46% uit van de Vlaamse uitvoer.

  De 5 belangrijkste importproducten waren in 2018 goed voor 52%. Hier wordt de ranglijst aangevoerd door aardolieproducten.

 • Vlaanderen goed voor 83% van Belgische buitenlandse handel in goederen

  Het Vlaamse Gewest realiseert in 2018 83% van de Belgische uitvoer en invoer van goederen.

  België als geheel en onze 3 buurlanden hebben een grotere buitenlandse handel dan het Vlaamse Gewest. Het gaat dan ook om grotere economieën. Zo kwam de Duitse uitvoer in 2018 op 1.321 miljard euro. Dat is meer dan het dubbele van Nederland. De Franse en Belgische uitvoer liggen nog iets lager dan de Nederlandse uitvoer.

Bronnen

Flanders Investment and Trade: Vlaamse in- en uitvoercijfers
Instituut voor de Nationale Rekeningen: Buitenlandse handel

Definities

Invoer en uitvoer: overschrijdingen van goederen over de landsgrenzen.
Aziatische Tijgers: Zuid-Korea, Taiwan, Singapore en Hong Kong.
BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China
EU13-landen: Polen, Hongarije, Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Cyprus, Malta, Roemenië, Bulgarije en Kroatië.
EU15-landen: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Finland, Italië, Spanje, Portugal en Griekenland.
Next 11-landen: Bangladesh, Egypte, Indonesië, Iran, Zuid-Korea, Mexico, Nigeria, Filippijnen, Pakistan, Turkije en Vietnam.

Publicatiedatum

18 juni 2019

Volgende update

juni 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies