Uitvoerratio

 • Uitvoerratio

  De uitvoer van goederen en diensten kwam in 2015 op 96,5% van het bruto binnenlands product (bbp) in het Vlaamse Gewest.
  Op lange termijn is er een toename van de uitvoerratio (73,7% in 1995). De indicator is gevoelig voor de economische conjunctuur: er was een stagnatie of zelfs een daling in 1998 (Aziatische crisis), 2003 (dot.com crisis), 2009 (financieel-economische crisis) en 2015 (euro- en schuldencrisis). In de andere jaren steeg de indicator.

 • Diensten worden belangrijker in uitvoer

  De uitvoerratio voor goederen is hoger (72%) dan deze voor diensten (24%). Maar de diensten nemen aan belang toe. Tussen 1995 en 2005 maakten de diensten minder dan één vijfde van de totale uitvoer uit. Hun belang nam toe vanaf 2008. In 2015 waren diensten goed voor één vierde van de totale uitvoer.
  Verder is de uitvoer van diensten veel minder conjunctuurgevoelig. Dat is wel zo voor de goederen.

 • Vlaamse uitvoerratio hoog in vergelijking met EU-landen

  Doordat Vlaanderen belangrijke poorten heeft (havens en zeehavens) ligt de uitvoerratio er hoger dan in de andere Belgische gewesten.
  De Vlaamse uitvoerratio is ook Europees gezien hoog. Enkel Ierland, Malta en Luxemburg scoren hoger. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste, de Vlaamse economie is sterk op het buitenland gericht, niet in het minst door de centrale ligging te midden van grotere, welvarende economieën in West-Europa. Ten tweede is de uitvoerratio hoog omdat Vlaanderen geografisch een klein gebied is. Een handelstransactie over een zekere afstand gebeurt dan al snel met het buitenland. Grotere landen hebben door hun omvang meer kans op transacties binnen de landsgrenzen.

Bronnen

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Verdeling van de Belgische in- en uitvoer
Macro-economische databank van de Europese Commissie: Ameco

Definities

Uitvoerratio: de totale uitvoer van goederen en diensten in % van het bruto binnenlands product (bbp). Er kan daarbij een onderscheid gemaakt worden tussen goederen en diensten.
Bruto binnenlands product (bbp): de marktwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden geproduceerd op één jaar tijd.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juni 2019

Meer cijfers

Contact