Uren beroepsarbeid per week

 • Vlaamse werkende bevolking werkt gemiddeld 38 uur per week

  In 2017 lag het gemiddeld aantal werkuren of uren beroepsarbeid per week van de Vlaamse werkende bevolking van 20 tot 64 jaar op 38 uur. Tussen 1999 en 2017 lag het aantal werkuren altijd tussen 37 en 38 uur per week. 

 • Voltijds werkenden werken 43 uur per week, deeltijds werkenden 26 uur

  Bij voltijds werkenden (meer dan 35 werkuren per week) lag het aantal werkuren in 2017 gemiddeld op 43 uur. In 2002 lag het aantal nog op 46 uur per week, maar daarna volgde een gestage daling. 
  Het aantal werkuren van deeltijds werkenden (minder dan 36 werkuren per week) lag in 2017 op bijna 26 uur, na een bijna continue stijging sedert 1999.

 • Stijging aantal werkuren bij deeltijds werkenden bij zowel mannen als vrouwen

  Het aantal werkuren daalde bij voltijds werkende mannen: van 46 uur in 1999 tot 44 uur in 2017. Bij deeltijds werkende mannen steeg het aantal werkuren van 24 uur in 1999 tot 27 uur in 2017.
  Bij voltijds werkende vrouwen daalde het aantal werkuren van 46 uur in 1999 tot 44 uur in 2017. Bij deeltijds werkende vrouwen nam het aantal werkuren toe van 22 uur in 1999 tot 25 uur in 2017. 
  Het verschil tussen deeltijds en voltijds werkenden is daardoor met ongeveer 5 uur per week verminderd tussen 1999 en 2017.

 • Kleine verschillen in werkuren tussen jongeren en ouderen

  Bij mannen lag het aantal werkuren per week het laagst bij de leeftijdsgroep van 20 tot 34 jaar. Het verschil met de andere leeftijdsgroepen bleef wel klein. Bij alle werkende mannen daalde het aantal werkuren tussen 1999 en 2017 met 3 tot 4 uur per week. 
  Bij vrouwen lag het aantal werkuren het laagst bij de 50-64-jarigen en dit daalde ook licht. Ook hier blijven de verschillen vrij beperkt. Bij de jonge vrouwen daalde het aantal werkuren licht. Bij de 35-49-jarigen steeg het aantal werkuren beperkt.

 • Toenemend verschil in werkuren tussen laag- en hooggeschoolde vrouwen

  Bij mannen is het verschil naar onderwijsniveau in 2017 vrij klein, maar het is iets groter dan in 1999. 
  Het verschil naar onderwijsniveau is bij vrouwen in 2017 groter dan bij mannen en het is ook sterker toegenomen tussen 1999 en 2017. Bij laaggeschoolde vrouwen lag het aantal werkuren in 2017 op 29 uur per week, 4 uur per week minder dan in 1999. Middengeschoolde vrouwen presteerden in 2017 3 uur per week minder dan in 1999. Bij hooggeschoolde vrouwen daarentegen steeg het aantal werkuren van 34 naar 35 uur per week.

 • Verschillen in werkuren tussen EU-landen blijven beperkt

  In de meeste EU-landen lag het gemiddeld aantal werkuren per week in 2017 tussen de 35 en 40 uur. Het Vlaamse Gewest scoorde met 38 uur per week iets hoger dan het EU-gemiddelde (37 uur) en ook iets hoger dan de andere Belgische gewesten (telkens 37 uur). 
  In Griekenland, Bulgarije, Polen en Tsjechië lag het aantal werkuren per week hoger dan 40 uur. Nederland had het laagste aantal werkuren (30 uur per week), gevolgd door Denemarken (33 uur) en Duitsland (35 uur).

Bronnen

Definities

Uren beroepsarbeid: de som van het aantal werkuren dat men gewoonlijk per week presteert in de hoofdactiviteit en eventuele nevenactiviteit(en) samen.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juni 2019

Meer cijfers

Contact