Vakantiearmoede

 • 1 op 6 geeft aan niet op vakantie te kunnen

  In 2018 leefde 16% van de bevolking in een gezin dat aangeeft dat het zich geen week vakantie buitenshuis per jaar kan veroorloven omwille van financiële redenen. Dat komt overeen met iets meer dan 1 miljoen personen.

  Sinds 2008 schommelt dit aandeel personen met vakantiearmoede telkens tussen 18% en 20% van de bevolking. Tussen 2016 en 2018 is er sprake van een beperkte daling.

 • Vakantiearmoede hoogst bij eenoudergezinnen, werklozen en personen geboren buiten EU

  Bij een aantal groepen ligt het aandeel dat zich geen week vakantie kan veroorloven hoger dan gemiddeld. De hoogste aandelen zijn te vinden bij personen in eenoudergezinnen (43%), werklozen (43%) en personen geboren buiten de EU (38%). Ook bij personen met een functiebeperking (30%), alleenstaanden (29%), laaggeschoolden (28%) en niet-actieven zonder gepensioneerden (24%) ligt het aandeel met vakantiearmoede hoger dan gemiddeld.

 • Vakantiearmoede in Vlaanderen onder EU-gemiddelde

  Het aandeel personen in vakantiearmoede lag in 2018 ongeveer dubbel zo hoog in het Waalse Gewest (34%) en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (32%) als in het Vlaamse Gewest (16%).

  In vergelijking met de EU28-landen ligt het Vlaamse aandeel relatief laag. Er zijn 7 EU-landen met een lager aandeel dan Vlaanderen. In de andere landen is de vakantiearmoede hoger. In Griekenland, Cyprus, Kroatië en Roemenië zegt meer dan de helft van de bevolking geen week op vakantie te kunnen omwille van financiële redenen.

Bronnen

Statbel: EU-SILC-survey

Eurostat: Database

Definities

Functiebeperking: een persoon heeft een functiebeperking als hij of zij af en toe of voortdurend gehinderd wordt in de dagelijkse bezigheden omwille van een langdurige ziekte, aandoening of handicap.

Vakantiearmoede: het aandeel personen dat leeft in een huishouden dat zelf aangeeft dat het zich tijdens het afgelopen jaar geen week vakantie buitenshuis heeft kunnen veroorloven omwille van financiële redenen.

Publicatiedatum

10 september 2019

Volgende update

oktober 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies