Vakantiearmoede

 • 1 op vijf Vlamingen geeft aan niet op vakantie te kunnen

  In 2017 leeft 18% van de Vlamingen in een gezin dat aangeeft dat het zich geen week vakantie buitenshuis per jaar kan veroorloven. Dat komt overeen met iets meer dan 1,1 miljoen personen.

  Sinds 2010 schommelt dit aandeel personen met vakantiearmoede telkens tussen 18% en 20% van de bevolking.

   

 • Vakantiearmoede het hoogst bij personen geboren buiten de EU en eenoudergezinnen

  Bij een aantal groepen ligt het aandeel dat zich geen week vakantie kan veroorloven hoger dan gemiddeld. De hoogste aandelen zijn te vinden bij personen geboren buiten de EU (45%), personen in eenoudergezinnen (40%), werklozen (36%) en personen met een functiebeperking (35%). Ook bij alleenstaanden (31%), laaggeschoolden (31%) en niet-actieven (30%) ligt het aandeel met vakantiearmoede hoger dan gemiddeld.

 • Vakantiearmoede in Vlaanderen onder het EU-gemiddelde

  Terwijl iets minder dan 1 op de 5 Vlamingen zich geen week vakantie kan veroorloven, loopt dit aandeel in het Brusselse Hoofdstedelijke en Waalse Gewest op tot ruim 1 op de 3 inwoners.

  In vergelijking met de EU28-landen ligt het Vlaamse aandeel relatief laag. Er zijn 7 EU-landen met een lager aandeel dan Vlaanderen. In de andere landen is de vakantiearmoede hoger. In Griekenland, Cyprus, Bulgarije, Kroatië en Roemenië kan meer dan de helft van de bevolking geen week op vakantie om financiële redenen.

   

Bronnen

Statbel: EU-SILC-survey

Eurostat: Database

 

 

Definities

Functiebeperking: een persoon heeft een functiebeperking als hij of zij af en toe of voortdurend gehinderd wordt in de dagelijkse bezigheden omwille van een langdurige ziekte, aandoening of handicap.

Vakantiearmoede: het aandeel personen dat leeft in een huishouden dat zelf aangeeft dat het zich tijdens het afgelopen jaar geen week vakantie buitenshuis heeft kunnen veroorloven omwille van financiële redenen.

 

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

augustus 2019

Meer cijfers

Contact