Vakantiearmoede

 • 15% van bevolking geeft aan niet op vakantie te kunnen

  In 2019 leefde 15% van de bevolking in het Vlaamse Gewest in een gezin dat aangeeft dat het zich geen week vakantie buitenshuis per jaar kan veroorloven om financiële redenen. Dat komt overeen met ongeveer 1 miljoen personen.  

  De EU-SILC-enquête waarop deze cijfers gebaseerd zijn, werd in 2019 ingrijpend vernieuwd. Daardoor is voorzichtigheid geboden bij het maken van vergelijkingen met de resultaten van voorgaande jaren. Wel kan gesteld worden dat het aandeel personen met vakantiearmoede in de meest recente jaren iets lager ligt dan in de periode 2008-2016. 

 • Vakantiearmoede hoogst bij werklozen, eenoudergezinnen en personen geboren buiten EU

  Bij een aantal groepen ligt het aandeel dat zich geen week vakantie kan veroorloven hoger dan gemiddeld. De hoogste aandelen waren in 2019 te vinden bij werklozen (46%), personen in eenoudergezinnen (37%) en personen geboren buiten de Europese Unie (EU) (35%). Ook bij personen met een functiebeperking (32%), alleenstaanden (27%), laaggeschoolden (27%) en niet-actieven zonder gepensioneerden (25%) ligt het aandeel met vakantiearmoede hoger dan gemiddeld. 

 • Vakantiearmoede in Vlaanderen onder EU-gemiddelde

  Het aandeel personen in vakantiearmoede lag in 2019 ongeveer dubbel zo hoog in het Waalse Gewest (33%) en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (28%) als in het Vlaamse Gewest (15%). 

  Het aandeel personen in vakantiearmoede lag in 2019 in België iets lager dan het gemiddelde van de 28 landen van de Europese Unie (EU28).  In Kroatië, Griekenland en Roemenië ligt dat aandeel het hoogst. Daar zegt (bijna) de helft van de bevolking geen week op vakantie te kunnen omwille van financiële redenen. 

Bronnen

Statbel: EU-SILC-survey

Eurostat: Database

Definities

Functiebeperking: een persoon heeft een functiebeperking als hij of zij af en toe of voortdurend gehinderd wordt in de dagelijkse bezigheden omwille van een langdurige ziekte, aandoening of handicap.

Vakantiearmoede: het aandeel personen dat leeft in een huishouden dat zelf aangeeft dat het zich tijdens het afgelopen jaar geen week vakantie buitenshuis heeft kunnen veroorloven omwille van financiële redenen.

Publicatiedatum

26 november 2020

Volgende update

november 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies