VDAB-werkloosheid

 • Bijna 213.000 niet-werkende werkzoekenden in Vlaams Gewest

  Vlaanderen telde in 2017 gemiddeld 212.677 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 5,4% minder dan in 2016.

  Het aantal werkzoekenden schommelde tussen 1999 en 2017 tussen 175.000 en 235.000 personen. In de periodes 2000-2001 en 2007-2008 lag het aantal NWWZ het laagst, in 2005 en 2014-2015 het hoogst. Sinds 2015 daalt het aantal NWWZ weer.

 • Ruim de helft van de werkzoekenden is minder dan 1 jaar werkzoekend

  Bijna 52% van de Vlaamse werkzoekenden was in 2017 minder dan 1 jaar op zoek naar werk. Daarnaast is 17% langdurig werkzoekend (tussen 1 en 2 jaar) en 31% zeer langdurig werkzoekend (meer dan 2 jaar).

  De schommelingen in de aandelen van deze 3 groepen tussen 1999 en 2017 zijn het kleinst bij de langdurig werkzoekenden.

 • Sinds 2009 zijn er meer mannen dan vrouwen werkzoekend

  In 2017 waren er meer mannelijke (54%) dan vrouwelijke (46%) niet-werkende werkzoekenden. Dat is al zo sinds 2009. Tot en met 2008 lag het aantal vrouwen hoger dan het aantal mannen. Het aandeel werkzoekende mannen en vrouwen blijft de jongste jaren min of meer gelijk.

 • Aandeel oudere en niet-EU-werkzoekenden tussen 1999 en 2017 sterk toegenomen

  Ruim 1 op de 3 van de niet-werkende werkzoekenden is tussen 25 en 39 jaar, een vijfde is jonger dan 25 jaar. Ruim een kwart is tussen 40 en 54 jaar en nog eens een vijfde is 55 jaar en ouder. Het aandeel van de oudste leeftijdsgroep is tegenover 1999 duidelijk toegenomen. Bij de andere leeftijdsgroepen is dat niet het geval.

  Naar scholing maken in 2017 de laaggeschoolden de grootste groep (47%) uit van de niet-werkende werkzoekenden. Bijna 35% van de niet-werkende werkzoekenden is middengeschoold en 19% is hooggeschoold. Tussen 1999 en 2017 is het aandeel laaggeschoolde NWWZ gedaald en het aandeel hooggeschoolde NWWZ toegenomen.

  Ongeveer 16% niet-werkende werkzoekenden had in 2017 een arbeidshandicap, tegenover 10% in 1999.

  Opgedeeld naar origine is bijna 30% van de niet-werkende werkzoekenden afkomstig van buiten de Europese Unie of de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Hun aandeel is duidelijk gestegen tussen 1999 en 2017.

 • Grootsteden en Oostende kennen de hoogste werkloosheidsgraad

  Er zijn grote verschillen tussen de Vlaamse gemeenten op vlak van de VDAB-werkloosheidsgraad. Het gaat om het aandeel niet-werkende werkzoekenden in de beroepsbevolking. Algemeen genomen lag de werkloosheidsgraad in 2017 in het Vlaamse Gewest op 7,0%. In Herstappe (2,4%) lag dat percentage het laagst, in Antwerpen (14,9%), Oostende (12,0%) en Gent (11,7%) het hoogst.

Bronnen

VDAB: Arvastat

Definities

Beroepsbevolking: som van de werkenden en de niet-werkende werkzoekenden. 
Niet-werkende werkzoekenden: de werkzoekenden met de hoogste graad van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.
Origine: de opdeling van de niet-werkende werkzoekenden naar origine is gebaseerd op de huidige nationaliteit en geboortenationaliteit van de persoon.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

april 2019

Meer cijfers

Contact