Veestapel

 • 1,3 miljoen runderen in Vlaanderen

  Het Vlaamse Gewest telde in 2018 bijna 1,3 miljoen runderen. De rundveestapel vertoont sinds de jaren 1990 een dalende trend, maar nam vanaf 2014 opnieuw toe. In 2017 kwam een einde aan deze korte periode van toename.

  Over de hele periode 2005-2018 is de melkveestapel met 8% gegroeid, de zoogkoeienstapel kromp met 18%.

 • 5,8 miljoen varkens

  In 2018 waren er in Vlaanderen iets meer dan 5,8 miljoen varkens. Sinds 2005 schommelt het totaal aantal varkens rond 6 miljoen, met een dalende trend sinds 2013. Het aantal zeugen daalt al geruime tijd en lag in 2018 31% lager dan in 2005.

 • 41 miljoen stuks pluimvee

  Vlaanderen telde in 2018 41 miljoen stuks pluimvee. Bij pluimvee is in de meeste recente jaren wel een sterke groei merkbaar, vooral bij vleeskippen.

 • Veedichtheid runderen hoogst in West-Vlaanderen

  Het hoogste aantal runderen per hectare is te vinden in West-Vlaanderen. Ook in het Meetjesland, het Waasland, het Pajottenland, de Noorderkempen en Noord-Limburg ligt de veedichtheid runderen eerder hoog.

 • Veedichtheid varkens hoogst in West-Vlaanderen

  West-Vlaanderen kent het hoogste aantal varkens per hectare. Ook in het Meetjesland, het Waasland, de Noorderkempen en Noord-Limburg ligt de veedichtheid varkens eerder hoog.

 • Veedichtheid pluimvee hoogst in West-Vlaanderen en Noorderkempen

  Het hoogste aantal stuks pluimvee per hectare is te vinden in West-Vlaanderen en de Noorderkempen. Ook in het Meetjesland, het Waasland en Noord-Limburg ligt de veedichtheid pluimvee eerder hoog.

Bronnen

Departement Landbouw en Visserij:

Statbel: Land- en tuinbouwbedrijven

Publicatiedatum

19 december 2019

Volgende update

juni 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies