Verkeersslachtoffers

 • 310 dodelijke verkeersslachtoffers in 2018

  In 2018 vielen er 310 doden bij verkeersongevallen in het Vlaamse Gewest. In vergelijking met 2005 is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers bijna gehalveerd.

  Daarnaast waren er in 2018 2.526 zwaargewonde verkeersslachtoffers op de Vlaamse wegen. In 2005 waren er dat nog ruim 3.900. Bij de lichtgewonden is er in diezelfde periode een daling van ruim 36.000 naar 27.372.

 • Bijna 4 op 10 dodelijke verkeersslachtoffers zijn voetganger of fietser

  In 2018 zat 36% van de dodelijke verkeersslachtoffers in een personenwagen. Fietsers maakten 25% uit van de doden in het verkeer. 15% van de dodelijke verkeersslachtoffers zat op een motor en 11% was voetganger.

  In vergelijking met 2005 zijn er in 2018 veel minder doden in personenwagens. Bij de andere types van weggebruikers zijn er minder grote verschillen tussen 2005 en 2018. Er is wel een toename van het aantal verkeersdoden bij fietsers. Het aandeel van de kwetsbare weggebruikers (voetgangers en fietsers) in het totaal aantal dodelijke verkeersslachtoffers bedroeg in 2018 36%.  In 2005 ging het om 19%.

 • Aantal verkeersdoden bij twintigers niet langer hoger dan bij andere groepen

  Er zijn in 2018 relatief kleine verschillen in het aantal verkeersdoden naar leeftijd. Dat is een groot verschil met de situatie in 2005. Toen lag het aantal verkeersdoden bij twintigers nog duidelijk hoger dan bij de andere leeftijdsgroepen.

 • Meer verkeersslachtoffers in West-Vlaanderen, minder in Vlaams-Brabant

  Met 310 doden en 2.526 zwaargewonden in het Vlaamse Gewest in 2018, lag het gemiddeld aantal dode en zwaargewonde verkeersslachtoffers in dat jaar op 0,43 per 1.000 inwoners. In West-Vlaanderen zitten veel gemeenten boven dat Vlaams gemiddelde. Vlaams-Brabant heeft dan weer veel gemeenten die onder het Vlaams gemiddelde blijven.

  Belangrijk om weten is dat het hier gaat om een cijfer op basis van 1 kalenderjaar. Als er in dat jaar in een bepaalde gemeente een zwaar ongeval is gebeurd met meerdere slachtoffers, komt die gemeente al snel boven het Vlaams gemiddelde uit. Dat is zeker het geval voor gemeenten met een klein aantal inwoners.

 • Vlaams Gewest net onder Europees gemiddelde

  Het gemiddeld aantal dodelijke verkeerslachtoffers in de landen van de Europese Unie (EU) lag in 2017 op 49 doden per miljoen inwoners. Met 46 doden per miljoen inwoners zat het Vlaamse Gewest daar net onder. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag dat cijfer veel lager, in het Waalse Gewest veel hoger.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Mobiliteit
Statbel: Verkeersslachtoffers
Gemeente- en Stadsmonitor: Mobiliteit

Publicatiedatum

13 augustus 2019

Volgende update

augustus 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies