Verkeersslachtoffers

 • 302 dodelijke verkeersslachtoffers in 2017

   

  In 2017 vielen er 302 doden bij verkeersongevallen in het Vlaamse Gewest. In vergelijking met 2005 is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers bijna gehalveerd.

  Er waren bijna 2.600 zwaargewonde verkeersslachtoffers op de Vlaamse wegen in 2017. In 2005 waren er dat nog ruim 3.900. Bij de lichtgewonden is er in diezelfde periode een daling van ruim 36.000 naar iets minder dan 27.000.

 • Bijna 4 op 10 dodelijke verkeersslachtoffers zijn voetganger of fietser.

   

  In 2017 zat 34% van de dodelijke verkeersslachtoffers in een personenwagen. Fietsers maakten 22% uit van de doden in het verkeer. Motorbestuurders en voetgangers hadden elk een aandeel van 15%.

  In vergelijking met 2005 zijn er in 2017 veel minder doden in personenwagens. Bij de andere types van weggebruikers zijn er nagenoeg geen verschillen tussen 2005 en 2017. Maar door de daling bij personenwagens steeg wel het relatief aandeel van de kwetsbare weggebruikers (voetgangers en fietsers) in het totaal aantal dodelijke verkeersslachtoffers van 19% naar 37%. 

 • Twintigers niet langer oververtegenwoordigd bij verkeersdoden

  Er zijn in 2017 relatief kleine verschillen in verkeersdoden naar leeftijd. Dat is een groot verschil met de situatie in 2005. Toen waren de twintigers nog oververtegenwoordigd bij de verkeersdoden.

 • Meer verkeersslachtoffers in West-Vlaanderen, minder in Vlaams-Brabant

  Met 302 doden en 2.591 zwaargewonden in het Vlaamse Gewest in 2017, lag het gemiddeld aantal dode en zwaargewonde verkeersslachtoffers in dat jaar op 0,49 per 1.000 inwoners.
  In West-Vlaanderen zitten veel gemeenten boven dat Vlaams gemiddelde. Vlaams-Brabant heeft dan weer veel gemeenten die onder het Vlaams gemiddelde blijven.
  Belangrijk om weten is dat het hier gaat om een cijfer op basis van 1 kalenderjaar. Als er in dat jaar in een bepaalde gemeente een zwaar ongeval is gebeurd met meerdere slachtoffers, komt die gemeente al snel boven het Vlaams gemiddelde uit. Dat is zeker het geval voor gemeenten met een klein aantal inwoners.

 • Vlaams Gewest net boven Europees gemiddelde

  Het gemiddeld aantal dodelijke verkeerslachtoffers in de landen van de Europese Unie (EU) lag in 2016 op 50 doden per miljoen inwoners. Met 52 doden per miljoen inwoners zat het Vlaamse Gewest daar net boven. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag dat cijfer veel lager, in het Waalse Gewest veel hoger.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Mobiliteit
Statbel: Verkeersslachtoffers
Gemeente- en Stadsmonitor: Mobiliteit

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juli 2019

Meer cijfers

Contact