Verkochte woningen

 • Bijna 100.000 woningen verkocht in 2019

  In 2019 werden iets minder dan 100.000 woningen verkocht in het Vlaamse Gewest. Met een stijging van 22% ten opzichte van 2018 is dit het hoogste aantal sinds 2010.
  Sinds 2016 ligt de verkoop duidelijk hoger dan in de jaren daarvoor. Tussen 2010 en 2015 werden telkens minder dan 70.000 woningen per jaar verkocht. 2014 wijkt af van deze trend met een verkoop van iets meer dan 77.000 woningen. Vanaf 2016 gaat het om bijna of iets meer dan 80.000 woningen per jaar.

  Iets minder dan de helft van de in 2019 verkochte woningen zijn gesloten en halfopen bebouwingen. 27% van de verkochte woningen zijn appartementen. Het aandeel van huizen in open bebouwing in de vastgoedmarkt ligt rond de 23%. In vergelijking met 2010 is het aandeel van de gesloten en halfopen bebouwingen iets gedaald, dat van de appartementen is toegenomen. Het aandeel van de open bebouwingen in het totaal aantal verkochte woningen is min of meer stabiel gebleven.

 • Relatief meer verkopen rond Antwerpen en aan de kust

  Vooral rond Antwerpen, aan de kust en in sommige gemeenten grenzend aan Wallonië wisselde in 2019 een groot aandeel van de woningen van eigenaar. In Antwerpen ging het om bijna 9.700 woningen of 3,6% van de woningvoorraad.

 • Aandeel appartementen in verkochte woningen verschilt sterk tussen 3 gewesten

  66% van het totaal aantal in 2019 in België verkochte woningen werden verkocht in het Vlaamse Gewest, 26% in Wallonië en bijna 8% in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

  De aard van de verkochte woningen verschilt tussen de gewesten. In het Vlaamse Gewest waren in 2019 appartementen goed voor 27% van de verkopen. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag dat aandeel op 80% van de verkopen, in het Waalse Gewest op 15%.

Bronnen

Statbel: Vastgoedcijfers

Publicatiedatum

20 mei 2020

Volgende update

mei 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies