Verkochte woningen

 • 81.000 woningen verkocht in 2017

  In 2017 werden 81.000 woningen verkocht. Dat komt overeen met ongeveer 1 op de 40 woningen uit het woningenbestand 2017.

  In 2005-2006 werden jaarlijks nog ongeveer 72.000 woningen verkocht. De laatste jaren stijgt dit gemiddelde naar 75.000 tot 80.000 woningen per jaar. Het jaar 2014 was hierin een uitschieter met een verkoop van meer dan 88.000 woningen (net voor de invoering van de nieuwe Vlaamse woonbonus in 2015).

  Iets meer dan de helft van de in 2017 verkochte woningen zijn woonhuizen en ongeveer 1 op de 3 zijn appartementen. Het aandeel villa’s, bungalows en landhuizen ligt op 18%.

 • Relatief meer verkopen rond Antwerpen en aan de kust

  Vooral rond Antwerpen, aan de kust en in sommige gemeenten grenzend aan Wallonië, wisselde in 2017 een groot aandeel van de woningen van eigenaar. De laagste verkoopsaandelen werden genoteerd in gemeenten ten oosten van de Vlaamse ruit en in het noord-oosten van Limburg.

 • Aandeel appartementen in verkochte woningen verschilt sterk tussen 3 gewesten

  63% van het totaal aantal verkopen in België in 2017 werden in het Vlaamse Gewest genoteerd tegenover 27% in Wallonië en bijna 10% in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

  De aard van de verkochte woningen verschilt tussen de gewesten. In het Vlaamse Gewest waren in 2017 appartementen goed voor 31% van de verkopen. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ligt het aandeel appartementen op 75% van de verkopen, in het Waalse Gewest op 16%.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

augustus 2019

Meer cijfers

Contact