Verloren gezonde levensjaren door fijn stof

 • Vlaming gemiddeld 9 maanden minder lang gezond door fijn stof

  In 2016 gingen door de impact van fijn stof potentieel 93 gezonde levensjaren verloren per 10.000 inwoners. Dat staat gelijk aan ongeveer 1 gezond levensjaar per 100 inwoners.
  Vertaald naar de impact op de volledige levensduur van de Vlamingen (gemiddeld 82 jaar), betekent dit dat elke inwoner in Vlaanderen bij levenslange blootstelling aan de huidige verontreinigingsniveaus gemiddeld 9 maanden minder lang gezond blijft door blootstelling aan fijn stof.
  Vooral de langetermijnblootstelling aan PM2,5 heeft een zeer groot aandeel in de gezondheidsimpact: deze blootstelling verklaart 89% van de totale gezondheidsimpact in 2016. Langetermijnblootstelling aan PM2,5 resulteert in vroegtijdige sterfte. De impact door langetermijnblootstelling aan PM10 maakte 10% uit in 2016.
  Kortetermijnblootstelling heeft een veel lagere impact. De impact door kortetermijnblootstelling aan PM10 maakte 1% uit en deze aan PM2,5 minder dan 1%.
  Het aantal verloren gezonde levensjaren (DALY’s) door blootstelling aan fijn stof per 10.000 inwoners daalde over de periode 2005-2016.

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA), Verloren gezonde levensjaren 

Definities

DALY: staat voor ‘Disability Adjusted Life Year’ of potentieel verloren gezond levensjaar. Het is een maat gebruikt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) om de ziektelast van een populatie wereldwijd te vergelijken. Verschillende effecten van fijn stof (en andere polluenten) drukt men uit in eenzelfde eenheid, waarbij men rekening houdt met de ernst van het effect.
PM10: fijn stof deeltjes kleiner dan 10 µm.
PM2,5: fijn stof deeltjes kleiner dan 2,5 µm.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

4 november 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies