Vernieuwde visietekst voor Stadsmonitor

  • 21 juni 2017

In het voorjaar 2018 verschijnt de 6de editie van de Stadsmonitor. Deze omgevingsmonitor gaat na of de steden in een leefbare en duurzame richting evolueren en is gebaseerd een visie op leefbare en duurzame steden. In voorbereiding op de nieuwe Stadsmonitor werd de visietekst geëvalueerd en bijgestuurd in overleg met experten, Vlaamse en stedelijke ambtenaren. De bijgestuurde visie, gevalideerd door de steden en het kabinet van de minister van Stedenbeleid, vertrekt vanuit de duurzaamheidsprincipes en formuleert per principe bekommernissen en intenties. Het zijn deze bekommernissen en intenties die als basis dienen bij de keuze van de nieuwe set van indicatoren voor de Stadsmonitor 2017.  De nieuwe editie van de Stadsmonitor verschijnt gezamenlijk met de eerste editie van de Gemeentemonitor, een omgevingsmonitor voor de Vlaamse gemeenten.

Een visie op leefbare en duurzame steden is een uitgave van het Agentschap Binnenlands Bestuur, tot stand gekomen via een samenwerking tussen de afdeling Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand en de Studiedienst van de Vlaamse Regering van het departement Kanselarij en Bestuur.

Download "Een vernieuwde visie op leefbare en duurzame steden" (Pdf - 2,5 MB)

Voor meer inlichtingen:
Ann Vanderhasselt (ABB) - 02 553 37 83  
Luk Bral (SVR) - 02 553 51 39