Verontreinigde gronden

 • Helft van 85.000 risicogronden voor bodemverontreiniging onderzocht

  In Vlaanderen zijn er naar schatting 85.000 risicogronden voor bodemverontreiniging. Dat zijn gronden waar activiteiten werden of worden uitgevoerd die mogelijk bodemverontreiniging kunnen veroorzaken.

  Eind 2019 werd voor ruim de helft van de risicogronden (43.613) een oriënterend bodemonderzoek (OBO) uitgevoerd.

  Voor een derde van de onderzochte gronden (14.410) waren verdere maatregelen nodig en volgde een beschrijvend bodemonderzoek (BBO). Een BBO onderzoekt de omvang en de risico’s van de bodemverontreiniging en bepaalt de saneringstechniek.

  In de periode 1997-2019 werden in totaal 5.443 bodemsaneringsprojecten (BSP) ingediend en conform verklaard.

  Eind 2019 waren 4.108 bodemsaneringswerken afgerond (BSW afgerond). In vergelijking met 1997 en vooral sinds 2005 is het aantal afgeronde bodemsaneringswerken aanzienlijk toegenomen.

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA) - Verontreinigde gronden

Publicatiedatum

3 september 2020

Volgende update

augustus 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies