Verontreinigde gronden

  • 85.000 risicogronden voor bodemverontreiniging

    In Vlaanderen zijn er naar schatting 85.000 risicogronden voor bodemverontreiniging. Dat zijn gronden waar activiteiten werden of worden uitgevoerd die mogelijk bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. Eind 2018 werd voor 41.699 risicogronden een oriënterend bodemonderzoek (OBO) uitgevoerd. Voor ruim een derde van de onderzochte gronden waren verdere maatregelen nodig en volgde een beschrijvend bodemonderzoek (BBO). Een BBO onderzoekt de omvang en de risico’s van de bodemverontreiniging en bepaalt de saneringsnoodzaak.

    In de periode 1997-2018 werden in totaal 5.405 bodemsaneringsprojecten (BSP) ingediend en conform verklaard.

    Eind 2018 waren 3.913 bodemsaneringswerken afgerond (BSW afgerond). In vergelijking met 1997 is het aantal afgeronde bodemsaneringswerken aanzienlijk toegenomen.

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA), Verontreinigde gronden

Publicatiedatum

29 augustus 2019

Volgende update

augustus 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies