Vertrouwen in de medemens

 • Helft van de Vlamingen vindt meeste mensen te vertrouwen

  De helft van de Vlamingen van 18 tot 85 jaar was er in 2017 van overtuigd dat de meeste mensen te vertrouwen zijn. Iets meer dan de helft denkt dat anderen proberen eerlijk te zijn tegen hen. 40% vindt dat de meeste mensen proberen behulpzaam te zijn en niet meestal aan zichzelf denken.

  Het aandeel van de bevolking met een positieve houding tegenover deze 3 stellingen over vertrouwen in de medemens is tussen 2005 en 2017 telkens gestegen. Die stijging verliep wel niet altijd constant positief. Vooral tussen 2009 en 2011 was er sprake van een duidelijke daling bij 2 van de 3 stellingen. 

 • Hooggeschoolden hebben meer vertrouwen in anderen

  De verschillen tussen mannen en vrouwen blijven bij de 3 stellingen beperkt. Naar leeftijd blijken bij de 1ste stelling jongeren positiever te oordelen dan ouderen over het vertrouwen in anderen. Bij de andere stellingen is er geen verschil naar leeftijd. Ook tussen de verschillende huishoudtypes blijven de verschillen eerder beperkt. Enkel de alleenstaanden zijn iets minder positief over de eerste 2 stellingen. 

  Algemeen genomen zijn de grootste verschillen te vinden naar onderwijsniveau. Hooggeschoolden staan duidelijk positiever tegenover de 3 stellingen dan laaggeschoolden. Enkel bij de 3de stelling over de behulpzaamheid van mensen blijft het verschil naar onderwijsniveau beperkt.

 • Minder vertrouwen in medemens in kleinere steden

  Bij elk van de 3 stellingen ligt het aandeel van de bevolking met een positieve houding tegenover de medemens het laagst in de kleinere steden. De verschillen tussen de andere groepen van gemeenten blijven min of meer beperkt.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

februari 2019

Meer cijfers

Contact