Vertrouwen in instellingen

 • 1 op 5 Vlamingen heeft veel vertrouwen in de overheid, 1 op 4 weinig

  In 2007 gaf 1 op de 5 Vlamingen van 18 tot 85 jaar aan in het algemeen veel vertrouwen te hebben in de overheid. De groep met weinig vertrouwen in de overheid is groter (28%). De helft van de bevolking spreekt zich op dit vlak niet positief of negatief uit.

  Het aandeel van de bevolking met veel vertrouwen schommelde tussen 2004 en 2008 en tussen 2013 en 2017 telkens rond de 20% en nam af in de periode van 2009 tot 2012. Het aandeel met weinig vertrouwen lag het laagst in 2007 en 2013 en het hoogst in de periode van 2009 tot 2011.

 • Vlamingen hebben meeste vertrouwen in onderwijs en politie

  Als meer specifiek gevraagd wordt naar het vertrouwen in individuele instellingen van binnen en buiten de overheid, bleek in 2017 het vertrouwen van de bevolking het grootst in het onderwijs en de politie. Het zijn de enige 2 instellingen die het vertrouwen genieten van meer dan de helft van de Vlamingen. Onderaan de lijst staat de kerk. Ruim 6 op de 10 Vlamingen geeft aan weinig of heel weinig vertrouwen te hebben in de kerk.

  Opvallend is nog dat over het algemeen de gemeentelijke instellingen beter scoren dan de Vlaamse instellingen. Die doen het op hun beurt beter dan de federale en Europese instellingen. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen, zoals de score van de Belgische eerste minister en de minder goede score van de Vlaamse politieke partijen.

 • Hooggeschoolden hebben meer vertrouwen in de overheid

  Mannen hebben meer vertrouwen in de overheid in het algemeen dan vrouwen. Naar leeftijd valt op dat het vertrouwen duidelijk afneemt bij de oudere leeftijdsgroepen. Daarmee samenhangend zijn de alleenstaanden de huishoudgroep met het minste vertrouwen in de overheid.

 • Vertrouwen in overheid iets hoger in groot- en centrumsteden

  Het aandeel van de bevolking met vertrouwen in de overheid in het algemeen ligt iets hoger in de groot- en centrumsteden dan in de andere groepen van gemeenten. Maar al bij al blijven de verschillen naar verstedelijkingsgraad beperkt.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

februari 2019

Meer cijfers

Contact