Vertrouwen in instellingen (inclusief EU)

 • 6 op 10 Vlamingen hebben vertrouwen in Europese instellingen

  60% van de Vlamingen geeft aan eerder vertrouwen te hebben in de Europese instellingen. In vergelijking met 10 jaar geleden is het aandeel dat eerder vertrouwen zegt te hebben in de Europese instellingen gedaald. In 2014 was het vertrouwen het laagste, maar sindsdien stijgt het terug licht.

  Het Europees Parlement geniet het meeste vertrouwen, de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank wordt door minder Vlamingen vertrouwd.

 • Vlamingen hebben meeste vertrouwen in onderwijs en politie

  Als gevraagd wordt naar het vertrouwen in een hele lijst van instellingen van binnen en buiten de overheid, bleek in 2017 het vertrouwen van de bevolking het grootst in het onderwijs en de politie. Het zijn de enige 2 instellingen die het vertrouwen genieten van meer dan de helft van de Vlamingen. Onderaan de lijst staat de kerk. Ruim 6 op de 10 Vlamingen geven aan (heel) weinig vertrouwen te hebben in de kerk.

  Opvallend is nog dat over het algemeen de gemeentelijke instellingen beter scoren dan de Vlaamse instellingen. Die doen het op hun beurt beter dan de federale en Europese instellingen. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen, zoals de score van de Belgische eerste minister en van de Vlaamse politieke partijen.

 • Vertrouwen in federale instellingen neemt toe, dat in Vlaamse neemt af

  In vergelijking met 10 jaar geleden geven opvallend meer Vlamingen aan vertrouwen te hebben in de politie en in het gerecht. Ook de koning, de federale administratie en de federale regering genieten in 2017 meer vertrouwen dan in 2008, net als de Vlaamse pers.
  Aan de andere kant verliezen ook instellingen vertrouwen: het onderwijs, de vakbonden en de kerk boeten in aan vertrouwen. In 2017 geven ook minder Vlamingen aan vertrouwen te hebben in de Vlaamse administratie, het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering dan in 2008.

 • Vlamingen hebben meer vertrouwen in EU-instellingen dan andere Europeanen

  Vlamingen zeggen meer dan andere Europeanen vertrouwen te hebben in de Europese instellingen. Zeker wat het Europees Parlement betreft, zijn er maar weinig EU-landen waar burgers meer vertrouwen hebben.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey
Europese Commissie: Eurobarometer
GESIS: Eurobarometer

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

februari 2019

Meer cijfers

Contact