Vervangingsinkomens sociale zekerheid

 • Bijna 1,75 miljoen Vlamingen met vervangingsinkomen

  Begin 2016 ontvingen bijna 1,75 miljoen Vlamingen een vervangingsinkomen in het kader van de sociale zekerheid. Het gaat om de som van het aantal personen met een pensioenuitkering, een werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.

  De grootste groep hiervan zijn personen met een pensioenuitkering. Begin 2016 ging het om iets meer dan 1,3 miljoen personen. Dat aantal nam jaar na jaar toe.
  Daarnaast ontvingen begin 2016 ruim 138.000 Vlamingen een werkloosheidsuitkering. Dat aantal is in 2017 gedaald tot bijna 129.000 personen.
  Ten slotte waren er begin 2016 ook 308.000 personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Ook dat aantal nam gestaag toe tussen 2009 en 2016.

 • 15% van personen met pensioenuitkering jonger dan 65 jaar

  Bij de personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid waren vrouwen in 2016 in de meerderheid. Dat is ook, maar in mindere mate, het geval bij de personen met een pensioenuitkering. Bij de werklozen met een uitkering zijn er iets meer mannen dan vrouwen.

  Naar leeftijd gaat het bij de personen met een pensioen uiteraard vooral om ouderen. Toch is 15% van deze groep jonger dan 65 jaar.
  Bij de werklozen is bijna 4 op de 10 tussen 50 en 64 jaar. De leeftijdsgroepen van 18 tot 34 jaar en van 35 tot 49 jaar zijn elk goed voor ongeveer 3 op de 10 van de werklozen.
  Bij de personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid gaat het vooral om ouderen: meer dan de helft is ouder dan 50 jaar.

  Opgedeeld naar huishoudtype gaat het bij de personen met een pensioen vooral om partners zonder kinderen en om alleenstaanden. Bij de werklozen vormen de partners met kinderen de grootste groep. Dat is ook het geval bij de arbeidsongeschikten.

 • Hoger aandeel met vervangingsinkomen in kustgemeenten

  Het aandeel personen met een vervangingsinkomen van de sociale zekerheid in de totale bevolking lag in 2016 het hoogst in de kustgemeenten. Dat hangt deels samen met de oudere leeftijdsstructuur van de bevolking in deze gemeenten en dus het hoger aandeel personen met een pensioenuitkering. In Koksijde lag het aandeel het hoogst (43%). Ook Middelkerke, Nieuwpoort, Blankenberge en De Panne kenden aandelen boven de 40%. 

  Kraainem is de enige Vlaamse gemeente waar het aandeel personen met een vervangingsinkomen in 2016 onder 20% lag.

 • Aandeel met vervangingsinkomen in Vlaams Gewest hoger dan in Brussels Gewest, lager dan in Waals Gewest

  Begin 2016 ontving in het Vlaamse Gewest 27% van de bevolking een vervangingsinkomen van de sociale zekerheid. In het Waalse Gewest ging het om bijna 29% van de bevolking, in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om 21%. Het aandeel in België als geheel lag in 2016 op hetzelfde niveau als dat in Vlaanderen.

  Het aandeel met een pensioenuitkering lag het hoogst in het Vlaamse Gewest in vergelijking met de andere gewesten, het aandeel met een werkloosheidsuitkering het laagst. Wat betreft het aandeel personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid neemt Vlaanderen een positie in tussen de andere gewesten.

Bronnen

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juni 2019

Meer cijfers

Contact