Vissersvloot

  • Professionele Belgische vissersvloot op 16 jaar bijna gehalveerd

    Eind 2018 bestond de professionele Belgische zeevisserijvloot uit 68 vaartuigen, goed voor een globale capaciteit van 42.670 kilowatt (kW) aan motorvermogen en 12.898 bruto tonnenmaat (GT) qua tonnage. Dat zijn 3 vaartuigen minder dan in  2017. In 2002 telde de vloot nog 131 vaartuigen.

    Zeebrugge was in 2018 de thuishaven voor 42 schepen, Oostende voor 18. Nieuwpoort en Blankenberge tellen respectievelijk 5 en 2 vaartuigen. Tot de vloot behoort ook nog 1 Schelde-estuariumvissersvaartuig.

  • Gemiddeld motorvermogen per vaartuig neemt toe

    Samen met het aantal vissersvaartuigen neemt ook de totale tonnenmaat en het totale motorvermogen af. De daling van het totale motorvermogen is evenwel minder groot, waardoor het gemiddelde motorvermogen per vaartuig toeneemt: van 500 kW in 2000 tot 627 kW in 2018. Ook de gemiddelde tonnenmaat per vaartuig neemt licht toe. Dit heeft uiteraard een invloed op de vangstcapaciteit per vaartuig.

Bronnen

Departement Landbouw en Visserij:  Zeevisserij 

Definities

Tonnenmaat: een maat om de grootte van een schip uit te drukken. Deze is niet gerelateerd aan het gewicht van het schip, maar aan het volume. De bruto-tonnenmaat (Gross tonnage of GT) wordt berekend met een formule waarin zowel het scheepsvolume onder het bovendek als de ingesloten ruimtes boven het bovendek zijn opgenomen. Het verkregen volume in m³ wordt vermenigvuldigd met een factor (een logaritme van de m³) waarna het gevonden getal onbenoemd is.

Publicatiedatum

18 juli 2019

Volgende update

januari 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies