Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten 2018-2035

  • 10 januari 2018

Infodag: woensdag 28 februari 2018, voormiddag

Brussel, Herman Teirlinckgebouw Vlaamse overheid

 

Statistiek Vlaanderen staat in voor de aanmaak van de officiële Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten, die driejaarlijks herzien worden. Nieuwe vooruitzichten voor de bevolking en de huishoudens voor de periode 2018-2035 zijn klaar. 

Deze vooruitzichten gaan uit van de stand van de bevolking en de huishoudens op 1/1/2017 en geven voor elk van de Vlaamse steden en gemeenten een jaarlijkse vooruitberekening die reikt tot 1/1/2035. Voor de bevolking worden resultaten per leeftijd en geslacht ter beschikking gesteld. Voor de huishoudens gaat het om het aantal huishoudens naar grootte.

 

Demografie X

Bron: AD Statistiek: waarnemingen 1/01/2007-2017; Statistiek Vlaanderen: vooruitzichten 1/01/2018-2027.


Voor wie is de infodag bedoeld?

De infodag richt zich tot:

  • lokale besturen en/of provinciebesturen
  • ministeries, administraties, kabinetten
  • parlementsleden
  • universiteiten, hogescholen, studiediensten en onderzoeksinstellingen
  • middenveldorganisaties en verenigingen
  • geïnteresseerden …


Programma

09:30       Onthaal en koffie
 
10:00 Inleiding door de Hoofdstatisticus van de Vlaamse overheid
 
10:10 Methodologie bevolkings- en huishoudensvooruitzichten
 
10:30 Algemene trends voor de bevolking en het totale aantal huishoudens
 
10:50 Koffiepauze
 
11:20 Focus op:
·        Veroudering
·        Groei & krimp van de jongere/oudere werkende bevolking
·        Jonge kinderen en jongeren (schoolleeftijden)
·        Huishoudensgrootte
·        Alleenwonenden
·        Veroudering van 2-persoonshuishoudens
12:00 Vragen uit het publiek
 
12:20 Look & feel website
 
12:30 Lunch met broodjes

 

Waar?

Herman Teirlinckgebouw van de Vlaamse overheid
Auditorium (gelijkvloers)
Havenlaan 88 bus 20
1000 Brussel

Hoe bereik je het VAC Herman Teirlinck?


Inschrijving

Dank voor uw interesse. De inschrijvingen zijn afgesloten.

 

 

Kaart