Vlaamse openbare statistieken

Je kan statistieken opvragen ingedeeld naar onderstaande thema's. De statistieken worden aangeboden als MS Excelbestand of je kan per thema zelf tabellen samenstellen en downloaden.

Gebiedsindelingen die in de statistieken gebruikt worden.

Statistieken volgens kernindicatoren

Via deze applicatie kan u zelf tabellen samenstellen en downloaden (in de formaten MS Excel en CSV) met gegevens uit alle beschikbare thema's.

Bekijk het overzicht van alle kernindicatoren per thema

Startknop applicatie

Licentiemodel open data

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit voor het hergebruik van overheidsinformatie definitief goed.

Alle data, die u via de website "www.statistiekvlaanderen.be" kan downloaden, vallen onder de modellicentie voor gratis hergebruik.

Lees meer over het uitvoeringsbesluit en de juridische onderbouwing van de modellicenties voor hergebruik van overheidsinformatie en open data.