Wat zijn vooruitzichten?

De Studiedienst van de Vlaamse Regering staat in voor de opmaak van regionale demografische en economische vooruitzichten, waarbij de horizon van de eerste iets verder reikt (15 jaar tegenover 5 jaar). De demografische vooruitzichten omvatten zowel bevolkings- als huishoudensvooruitzichten. Om de vooruitzichten te maken worden er onder meer databanken aangemaakt, analyses uitgevoerd om hypothesen omtrent de toekomstige ontwikkelingen op te stellen, en worden er (statistische en deterministische) modellen geconstrueerd. De projectieresultaten zelf, maar ook sommige afgeleide producten (i.e. databanken, analyses en hypothesen) kunnen hier geraadpleegd worden.