Vruchtbaarheid

 • Gemiddeld 1,62 kinderen per vrouw

  Het totale vruchtbaarheidscijfer (TVC) is een samenvattende maat voor de vruchtbaarheid. Het geeft het totaal aantal kinderen weer dat een vrouw gemiddeld zou krijgen als op elke leeftijd in haar vruchtbare periode het (voor dat jaar) waargenomen vruchtbaarheidscijfer per leeftijd van toepassing zou zijn. Voor het Vlaamse Gewest lag de TVC-waarde in 2017 op 1,62. 

  Sinds 2010 is er een aanhoudende daling van het totale vruchtbaarheidscijfer: van 1,81 in 2010 naar 1,62 in 2017.

 • Moeders gemiddeld 30,5 jaar bij geboorte kind

  Tussen 2010 en 2017 daalde de vruchtbaarheid van vrouwen tussen 20 en 30 jaar, terwijl die na de leeftijd van 35 jaar licht toenam. De gemiddelde leeftijd van moeders stijgt dan ook van 29,7 jaar in 2010 naar 30,5 jaar in 2017.

 • Hogere vruchtbaarheid bij vrouwen met buitenlandse nationaliteit

  Vrouwen met een buitenlandse nationaliteit hebben gemiddeld een kind meer in vergelijking met vrouwen met de Belgische nationaliteit.

 • Hoogste vruchtbaarheid in arrondissement Antwerpen

  Het totale vruchtbaarheidscijfer voor de periode 2015-2017 varieert tussen de arrondissementen. De hoogste waarde is voor het arrondissement Antwerpen (1,80), gevolgd door de arrondissementen Halle-Vilvoorde (1,77) en Diksmuide (1,75). Lage waarden vinden we in de arrondissementen Leuven (1,53), Hasselt (1,53) en Brugge (1,49).

 • Vruchtbaarheid in Vlaanderen iets boven EU-gemiddelde

  De TVC-waarde voor het Vlaamse Gewest lag in 2016 op 1,67. In het Waalse Gewest was die waarde nagenoeg gelijk (1,66). In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag de waarde hoger (1,82).

  Binnen de Europese Unie (EU) situeren België en het Vlaamse Gewest zich in het midden, met TVC-waarden licht boven het algemene gemiddelde voor de EU. Lage TVC-waarden worden vooral opgetekend in zuidelijke en oostelijke EU-lidstaten.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Loop van de bevolking

Statbel: Bevolking

Eurostat: Database

Definities

Vruchtbaarheidscijfer per leeftijd: de verhouding tussen het aantal levendgeborenen in het observatiejaar bij vrouwen van een bepaalde leeftijd en het (gemiddelde) aantal vrouwen van die leeftijd. Vruchtbaarheid in demografische zin verwijst naar het feitelijk gerealiseerde aantal geboorten per vrouw. Er wordt hier enkel rekening gehouden met het aantal levendgeborenen bij vrouwen uit de wettelijke bevolking met een officiële woonplaats (hoofdverblijfplaats) in het Vlaamse Gewest.

Totale vruchtbaarheidscijfer (TVC): som van het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd over alle vruchtbare leeftijden (in de regel van 15 tot en met 49 jaar). De uitkomst kan begrepen worden als het aantal kinderen dat een vrouw in haar vruchtbare levensjaren zou krijgen als ze op elke leeftijd onder het vruchtbaarheidscijfer van het beschouwde jaar zou leven.

Publicatiedatum

20 december 2019

Volgende update

10 september 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies