Vruchtbaarheid

 • Gemiddeld 1,62 kinderen per vrouw

  In 2017 waren er afgerond 64.500 geboorten bij vrouwen met een (officiële) woonplaats in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er 5.600 minder dan in het topjaar 2010, wat overeenkomt met een daling van 8%.

  De daling van het aantal geboorten in het lopende decennium weerspiegelt  zich in een daling van het totale vruchtbaarheidscijfer (TVC). TVC is een samenvattende maat voor de vruchtbaarheid in demografische zin, die aangeeft hoeveel kinderen een vrouw gemiddeld zou krijgen als op elke leeftijd in haar vruchtbare periode (van 15 tot en met 49 jaar) het voor dat jaar waargenomen vruchtbaarheidscijfer per leeftijd van toepassing zou zijn. Het totale vruchtbaarheidscijfer daalde van 1,81 in 2010 naar 1,62 in 2017. Het gaat om cijfers over de wettelijke bevolking van het Vlaamse Gewest.

 • Moeders gemiddeld 30,5 jaar bij geboorte kind

  Tussen 2010 en 2017 daalde het vruchtbaarheidscijfer bij vrouwen tussen 20 en 30 jaar, terwijl het na de leeftijd van 35 jaar licht toenam. De gemiddelde moederschapsleeftijd steeg dan ook met bijna een jaar (+0,8 jaar): van 29,7 jaar in 2010 naar 30,5 jaar in 2017.

 • Hogere vruchtbaarheid bij vrouwen met buitenlandse nationaliteit

  Vrouwen met een buitenlandse nationaliteit hebben gemiddeld een kind meer in vergelijking met vrouwen met de Belgische nationaliteit. Het totale vruchtbaarheidscijfer lag in 2017 op 2,6 bij buitenlandse vrouwen en op 1,5 bij Belgische vrouwen. Bij vrouwen met een buitenlandse nationaliteit ligt de totale vruchtbaarheid globaal hoger bij vrouwen met een nationaliteit van buiten de EU dan bij vrouwen met een EU-nationaliteit.

  Vergeleken met 2010 is de totale vruchtbaarheid in 2017 opmerkelijk gedaald bij de Belgisch vrouwen (van gemiddeld 1,7 naar 1,5 kinderen/vrouw). Ook bij de groep vrouwen met de nationaliteit van een land van buiten de EU wordt een daling vastgesteld (van 3,5 naar 3,3 kinderen/vrouw).

 • Hoogste vruchtbaarheid in arrondissement Antwerpen

  Het totale vruchtbaarheidscijfer voor de periode 2015-2017 varieert tussen de arrondissementen. De hoogste waarde is te vinden in het arrondissement Antwerpen (1,81 kinderen per vrouw), gevolgd door de arrondissementen Halle-Vilvoorde (1,77), Diksmuide (1,75) en Sint-Niklaas (1,75). Lagere waarden vinden we in de arrondissementen Leuven (1,53), Hasselt (1,52) en Brugge (1,49).

 • Vruchtbaarheid in Vlaanderen iets boven EU-gemiddelde

  De totale vruchtbaarheidscijfer voor de gewoonlijk verblijvende bevolking van het Vlaamse Gewest lag in 2017 op gemiddeld 1,62 kinderen per vrouw. Voor het Waalse Gewest is die waarde nagenoeg gelijk (1,64). Voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vinden we een hogere waarde (1,81).

  Binnen de Europese Unie (EU) situeren België (1,65) en het Vlaamse Gewest (1,62) zich in dit opzicht in het midden, met waarden licht boven het algemene gemiddelde voor de EU (1,59). Koploper is Frankrijk (1,90), op merkbare afstand gevolgd door Zweden en Ierland. Bijzonder lage waarden (<1,40) worden opgetekend in Luxemburg en in de zuidelijke EU-lidstaten.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Loop van de bevolking

Statbel: Bevolking

Eurostat: Database

Definities

Totale vruchtbaarheidscijfer (TVC): som van het vruchtbaarheidscijfer per leeftijd over alle vruchtbare leeftijden (in de regel van 15 tot en met 49 jaar). De uitkomst kan begrepen worden als het aantal kinderen dat een vrouw in haar vruchtbare levensjaren zou krijgen als ze op elke leeftijd onder het vruchtbaarheidscijfer van het beschouwde jaar zou leven.

Vruchtbaarheidscijfer per leeftijd: de verhouding tussen het aantal levendgeborenen in het observatiejaar bij vrouwen van een bepaalde leeftijd en het (gemiddelde) aantal vrouwen van die leeftijd. Vruchtbaarheid in demografische zin verwijst naar het feitelijk gerealiseerde aantal geboorten per vrouw. Er wordt hier enkel rekening gehouden met het aantal levendgeborenen bij vrouwen uit de wettelijke bevolking met een officiële woonplaats (hoofdverblijfplaats) in het Vlaamse Gewest.

Wettelijke bevolking (naar Belgisch recht): omvat niet de personen ingeschreven in het wachtregister (voor asielzoekers).

Gewoonlijk verblijvende bevolking ('usually resident population' volgens de Europese Verordening (EG) nr. 862/2007): omvat wel personen ingeschreven in het wachtregister, voor zover die al geruime tijd in het land verblijven (minstens 12 maanden, of de intentie daartoe).

Publicatiedatum

10 september 2019

Volgende update

september 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies