Waterverbruik

 • Leiding- en grondwaterverbruik daalt, totaal waterverbruik blijft gelijk

  Het totale waterverbruik (zonder koelwater) was in 2016 ongeveer even groot als in 2000. Tussen 2000 en 2006 was er weinig of geen evolutie, van  2006 tot 2009 was er een duidelijke daling, en sinds 2010 tekent zich eerder een licht stijgende trend af.
  Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verbruik van leidingwater, grondwater, regenwater, oppervlaktewater en ‘ander water’. Over de hele periode 2000-2016 vertoonde zowel het leiding- als het grondwaterverbruik een daling. In 2016 lag het grondwaterverbruik 31% lager dan in 2000, voor leidingwater gaat het over een daling van 8%. Het verbruik van regenwater nam toe, net zoals dat van ander water. 

 • Verbruik koelwater neemt af

  Het verbruik van koelwater is tussen 2000 en 2016 duidelijk afgenomen. In 2000 werd nog 3,5 miljard m³ koelwater verbruikt, in 2016 ging het om ongeveer 2 miljard m³.

 • Huishoudens grootste afnemers van leiding- en regenwater

  Huishoudens hebben het grootste aandeel in het verbruik van leidingwater en regenwater. De industrie heeft het grootste aandeel in het verbruik van oppervlaktewater (exclusief koelwater) en ander water. De grootste verbruiker van koelwater is de energiesector. De landbouw is de grootste verbruiker van grondwater.

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA), Waterverbruik

Definities

Ander water: water afkomstig van het product, ijs, afvalwater van een ander bedrijf of (drink)water dat tussen bedrijven verhandeld wordt.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juni 2019

Meer cijfers

Contact