Waterzuiveringsgraad

  • Afvalwater van 84% Vlamingen wordt gezuiverd

    Eind 2017 bedroeg de zuiveringsgraad 84%. Het gaat om het aandeel van de inwoners waarvan het afvalwater gezuiverd wordt. Dat aandeel is sterk toegenomen in de laatste decennia. In 1991 lag de zuiveringsgraad op 26%, in 2000 op 48% . 
    De snelheid waarmee de zuiveringsgraad stijgt, neemt in de meest recente jaren echter af. Zo bedroeg de jaarlijkse toename van de zuiveringsgraad tussen 2000 en 2009 gemiddeld 2,8 procentpunten, terwijl er tussen 2010 en 2017 jaarlijks gemiddeld nog 1,2 procentpunt bijkwam. Wellicht speelt hier vooral de wet van de afnemende meeropbrengsten en wordt het resultaat dat met een gelijkaardige inspanning bereikt kan worden, steeds kleiner. Het zijn immers steeds vaker kleinere en meer afgelegen woonkernen die nog op de openbare waterzuiveringsinfrastructuur moeten aangesloten worden.

  • Zuiveringsgraad het hoogst aan kust, in de stedelijke gebieden en in Limburg

    De zuiveringsgraad is het hoogst in de kustgemeenten, in de gebieden rond de steden (Kortrijk, Gent, Antwerpen, Brussel), in de Noorderkempen en in Limburg. 

Bronnen

Vlaamse milieumaatschappij (VMM): Riolerings- en zuiveringsgraden 

Definities

Zuiveringsgraad:  het theoretische percentage van de inwoners waarvan het afvalwater, na transport via het riolerings- en collecteringsnetwerk, effectief gezuiverd wordt in een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juni 2019

Meer cijfers

Contact