Werkgelegenheid

 • Totale werkgelegenheid ligt op ruim 2,7 miljoen personen

  De totale werkgelegenheid kwam in het Vlaamse Gewest anno 2016 op 2.719.600 personen.

  Tussen 2003 en 2016 ging de totale werkgelegenheid vrijwel onafgebroken in stijgende lijn (in totaal +329.000 personen of +14%). De grootste aangroei gebeurde tussen 2003 en 2009. Nadien was de groei wat minder sterk: eerst was er de nasleep van de financieel-economische crisis in 2009 en dan de schulden- en eurocrisis tussen 2011 en 2015.

  De bezoldigde werkgelegenheid bestond in 2016 uit 2.245.600 personen, de zelfstandige tewerkstelling uit 474.000 personen. De toename tussen 2003 en 2016 was iets hoger bij de bezoldigde (+14%) dan bij de zelfstandige werkgelegenheid (+12%).

 • Dienstensectoren nemen nog steeds aan belang toe in werkgelegenheid

  De werkgelegenheid in de handel kwam anno 2016 op 358.200 personen of 13% van het totaal. De top 5 wordt vervolledigd door de administratieve en ondersteunende diensten, hoofdkantoren, adviesbureaus en technische analyses, het onderwijs en maatschappelijke diensten. Samen maken deze 5 bedrijfstakken in 2016 47% uit van de totale werkgelegenheid. In 2003 was dat nog 40%.

  Tussen 2003 en 2016 namen vooral de dienstensectoren aan belang toe: de tertiairisering van de economie gaat nog steeds door. Toppers waren de administratieve en ondersteunende diensten (+77%), informatie- en informaticadiensten (+75%) en maatschappelijke diensten (+61%). Aan de andere kant waren er ook bedrijfstakken met een terugloop van de werkgelegenheid. Dit viel het meest op in de textiel en confectie en in de productie van informatica-, elektronische en optische producten, die elk hun aantal met de helft zagen verminderen, alsook in de transportmiddelen (-42%). Dat laatste heeft te maken met de sluiting van belangrijke fabrieken in de automobielassemblage.

Bronnen

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen

Definities

Werkgelegenheid: totaal aantal personen (loontrekkenden en zelfstandigen) aan het werk in een land of regio.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

april 2019

Meer cijfers

Contact