Werkgelegenheid in de logistieke sector

 • 115.000 personen aan de slag in logistieke sector

  In 2016 werkten er bijna 115.000 mensen in de logistieke sector in het Vlaamse Gewest. De bedrijven die actief zijn in het vervoer van goederen zijn daarmee goed voor 4,2% van het totaal aantal werkenden in het Vlaamse Gewest.
  Het aantal personen in de logistieke sector is de laatste jaren iets gedaald. Er zijn vooral minder mensen actief in het goederenvervoer over de weg en bij de postdiensten. Er is wel een toename van de werkgelegenheid bij de opslag in koelhuizen en overige opslag.
  Ook het aandeel van de logistieke sector in de totale Vlaamse werkgelegenheid is beperkt gedaald. In 2009 bedroeg dat aandeel nog 4,9%, in 2016 is dat 4,2%.

 • Bijna 1 op 2 actief in vervoerondersteunende sector

  Vervoerondersteunende activiteiten zijn goed voor 47% van de personen actief in de logistieke sector. Een groot deel van het werk in de havens gelinkt aan laden, lossen en opslag valt hieronder.
  34% van de personen actief in de logistieke sector vallen onder de noemer ‘vervoer over land’. Hierbij zitten onder andere de vrachtwagenchauffeurs en spoorpersoneel dat meewerkt aan het vervoer van goederen.

  Postdiensten vertegenwoordigen 16% van de werkgelegenheid in de logistieke sector. Daarnaast zijn er nog twee kleinere deelsectoren. Enerzijds het vervoer over water, met name zeevaarders en binnenvaartschippers. Anderzijds de vrachtluchtvaart.

Bronnen

Nationale Bank van België: Working Paper 125 – Economic importance of Belgian transport logistics
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ): Verdeling van de arbeidsplaatsen naar plaats van tewerkstelling.
Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR): Regionale rekeningen

Definities

Logistieke sector: verzameling van bedrijven die actief zijn in het goederenvervoer. 

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

augustus 2019

Meer cijfers

Contact