Werkgelegenheidsgraad

 • Vlaamse werkgelegenheidsgraad op 68%

  De werkgelegenheidsgraad kan in het Vlaamse Gewest in 2019 geraamd worden op 68,0%. De werkgelegenheidsgraad zet de totale werkgelegenheid (van loontrekkenden en zelfstandigen) in een land of regio af ten opzichte van de totale bevolking van 15 tot 64 jaar in dat land of die regio.

  Er was een toename van de Vlaamse werkgelegenheidsgraad van 2003 tot 2008. Dat waren dan ook jaren van goede conjunctuur. Vanaf 2009 tot en met 2013 stabiliseerde de werkgelegenheidsgraad zich. Vanaf 2014 nam de werkgelegenheidsgraad jaar na jaar opnieuw duidelijk toe. 

 • Pendelbewegingen hebben sterke invloed op werkgelegenheidsgraad van de gewesten

  De pendel tussen de verschillende gewesten heeft een invloed op de werkgelegenheidsgraad. De werkgelegenheidsgraad is binnen België het hoogst in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest omwille van het grote jobaanbod in het hoofdstedelijke gebied. Er zijn immers vele overheidsinstellingen en administratieve zetels van bedrijven. Maar wanneer de activiteit van de Vlaamse pendelaars die in een ander gewest werken bij het Vlaamse Gewest wordt geteld, neemt de Vlaamse werkgelegenheidsgraad toe van 68,0% naar 71,6%. Ook de Waalse werkgelegenheidsgraad stijgt in dat geval, terwijl de Brusselse werkgelegenheidsgraad opmerkelijk krimpt tot 53,3%.

 • Vlaamse werkgelegenheidsgraad laag in Europese vergelijking

  De gemiddelde werkgelegenheidsgraad in de Europese Unie (EU) is met 72,7% in 2019 hoger dan in het Vlaamse Gewest. De meeste EU-lidstaten kennen een hogere werkgelegenheidsgraad, ook wanneer de arbeid van pendelaars verrekend wordt in de Vlaamse werkgelegenheidsgraad. Dat komt omdat Vlaamse bedrijven traditioneel een kapitaalintensieve productiewijze voeren om de relatief hoge loonkost te beheersen.

  Luxemburg heeft een zeer hoge werkgelegenheidsgraad. Dat komt door het grote jobaanbod in de financiële sector en omwille van een deel van de Europese instellingen die daar gevestigd zijn. Ook Nederland en Duitsland hebben een hoge werkgelegenheidsgraad, al dient hierbij opgemerkt te worden dat het soms ook gaat om deeltijdse en/of minder betaalde of meer flexibele jobs. De werkgelegenheidsgraad is het laagst in een aantal Zuid- en Oost-Europese landen.

Bronnen

FPB, SV, IWEPS, BISA: Regionale economische vooruitzichten 
Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen
Europese Commissie: Ameco

Publicatiedatum

23 juli 2019

Volgende update

juli 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies