Werkgelegenheidsgraad

 • Vlaamse werkgelegenheidsgraad op 68%

  De werkgelegenheidsgraad wordt in het Vlaamse Gewest in 2020 geraamd op 68,4%. De werkgelegenheidsgraad zet de totale werkgelegenheid (van loontrekkenden en zelfstandigen) in een land of regio af ten opzichte van de totale bevolking van 15 tot 64 jaar.

  In 2019 lag de werkgelegenheidsgraad op een iets hoger peil. De impact van de Covid-19-crisis is waarneembaar, maar zal zich naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar sterker laten voelen. Arbeidsmarktvariabelen reageren immers met enige vertraging op ontwikkelingen in de economie.

 • Pendelbewegingen hebben sterke invloed op werkgelegenheidsgraad van de gewesten

  De pendel tussen de verschillende gewesten heeft een invloed op de werkgelegenheidsgraad. De werkgelegenheidsgraad is binnen België het hoogst in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest omwille van het grote aanbod aan jobs. Er zijn immers vele overheidsinstellingen en administratieve zetels van bedrijven gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Wanneer de activiteit van de Vlaamse pendelaars die in een ander gewest werken bij het Vlaamse Gewest wordt geteld, neemt de Vlaamse werkgelegenheidsgraad toe van 68,4% naar 72,0%. Ook de Waalse werkgelegenheidsgraad stijgt in dat geval, terwijl de Brusselse opmerkelijk krimpt.

 • Vlaamse werkgelegenheidsgraad laag in Europese vergelijking

  De gemiddelde werkgelegenheidsgraad in de Europese Unie (EU27) ligt met 70,8% in 2020 hoger dan in het Vlaamse Gewest. De meeste EU-lidstaten hebben een hogere werkgelegenheidsgraad, ook wanneer de arbeid van pendelaars verrekend wordt in de Vlaamse werkgelegenheidsgraad. Dat komt omdat Vlaamse bedrijven kapitaalintensief produceren om de relatief hoge loonkost binnen de perken te houden.

  Luxemburg heeft een fors hoge werkgelegenheidsgraad. Er zijn immers veel jobs in de financiële sector en ook is een deel van de Europese instellingen daar gevestigd. Ook in Nederland en Duitsland is de werkgelegenheidsgraad hoog, maar het gaat soms ook om deeltijdse en/of minder betaalde of meer flexibele jobs. De werkgelegenheidsgraad ligt het laagst in een aantal Zuid- en Oost-Europese landen.

Bronnen

FPB, SV, IWEPS, BISA: Regionale economische vooruitzichten 
Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen
Europese Commissie: Ameco

Definities

Werkgelegenheidsgraad: het aantal ingevulde arbeidsplaatsen (loontrekkend, zelfstandig) in een land of regio, ongeacht waar de arbeidskrachten vandaan komen, in verhouding tot de woonachtige bevolking van 15-64 jaar. De werkgelegenheidsgraad is een belangrijke factor die de samenstelling van het bruto binnenlands product per inwoner bepaalt en wordt eerder in economische analyses gebruikt.
Dit is niet gelijk aan de werkzaamheidsgraad, die gedefineerd wordt als het aantal werkende personen (loontrekkend of zelfstandig) woonachtig in een land of regio, ongeacht waar ze werken, in verhouding tot de woonachtige bevolking van 20-64 jaar. De werkzaamheidsgraad is een indicator die eerder in arbeidsmarktanalyses gebruikt wordt.

Publicatiedatum

23 juli 2020

Volgende update

juli 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies