Werkzaamheidsgraad

 • 74,6% van Vlaamse 20- tot 64-jarigen aan het werk

  In 2018 lag de werkzaamheidsgraad bij de bevolking van 20 tot 64 jaar in het Vlaamse Gewest op 74,6%. Dat betekent dat 74,6% van de 20- tot 64-jarigen een betaalde baan heeft. De werkzaamheidsgraad is de afgelopen jaren gestaag gestegen: in 1999 ging het om 67,4%. 

 • Werkzaamheidsgraad sterker gestegen bij vrouwen dan bij mannen

  De werkzaamheidsgraad bij Vlaamse mannen lag op 77,1% in 1999 en in 2018 op 78,5%. Bij Vlaamse vrouwen steeg het aandeel werkenden van 57,3% in 1999 tot 70,7% in 2018.

 • Laagste werkzaamheidsgraad maar ook sterkste stijging bij 50-plussers

  De werkzaamheidsgraad van personen van 50 jaar en ouder lag in de hele periode van 1999 tot 2018 lager dan deze van de jongere leeftijdsgroepen. Maar de werkzaamheid van deze groep steeg wel het sterkst: van 38% in 1999 tot 63,5% in 2018. De stijging bedroeg 18 procentpunten bij vrouwen en 33 procentpunten bij mannen.

  Bij de 35- tot 49-jarigen steeg het aandeel werkenden van 81% in 1999 tot 87,8% in 2018.

  Bij jongeren van 20 tot 34 jaar daalde de werkzaamheidsgraad van 76,9% in 1999 tot 73,3% in 2018.

 • Werkzaamheidsgraad verschilt sterk naar onderwijsniveau

  In de hele periode zijn er grote verschillen naar onderwijsniveau. De werkzaamheidsgraad bij laaggeschoolden van 25 tot 64 jaar bedroeg 52,4% in 2018. Bij middengeschoolde personen was dat 78,1% en bij hooggeschoolden 88,5%.

 • Vlaamse werkzaamheidsgraad iets boven EU-gemiddelde

  De Vlaamse werkzaamheidsgraad (74,6%) lag in 2018 duidelijk hoger dan in de andere gewesten. In het Waalse Gewest ging het om 63,7%, in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om 61,4%.

  In de Europese Unie (EU) bedroeg de werkzaamheidsgraad in 2018 gemiddeld 73%. Het Vlaamse Gewest scoort iets hoger dan het EU-gemiddelde. Zweden kende de hoogste werkzaamheidsgraad (82,6%), gevolgd door Duitsland (79,9%) en Tsjechië (79,9%). In Griekenland werd in 2018 de laagste werkzaamheidsgraad genoteerd (59,5%), gevolgd door Italië (63%) en Kroatië (65,2%).

Bronnen

Definities

Werkzaamheidsgraad: het aandeel van de werkende personen in de totale bevolking van een bepaalde leeftijdsgroep, volgens de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). 

Publicatiedatum

23 april 2019

Volgende update

juli 2019

Meer cijfers

Contact