Wetenschappelijke publicaties

 • 34 wetenschappelijke publicaties in Vlaanderen per 10.000 inwoners

  In 2016 werden 29 wetenschappelijke publicaties in tijdschriften geteld per 10.000 Vlamingen. Dat aantal komt op 34 als ook bijdragen aan conferenties worden meegeteld.
  Het aantal wetenschappelijke publicaties per 10.000 inwoners nam in Vlaanderen relatief sterk toe de laatste jaren. Op tien jaar tijd was er quasi een verdubbeling.
  Verder zijn wetenschappelijke publicaties steeds meer het resultaat van internationale samenwerking. Zo heeft ruim twee derde van de Vlaamse publicaties een buitenlandse co-auteur.

 • Vlaanderen bij internationale top voor wetenschappelijke publicaties

  Vlaanderen doet het goed in internationaal verband. Samen met de Scandinavische landen en Nederland realiseert Vlaanderen het hoogste aantal wetenschappelijke publicaties per 10.000 inwoners. Bovendien nam de voorbije jaren het aantal publicaties per 10.000 inwoners in Vlaanderen sterker toe dan in de meeste andere landen.
  Vlaanderen is vooral gespecialiseerd in de output van publicaties op het terrein van de neuro- en gedragswetenschappen en de biowetenschappen.

Bronnen

Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM): Indicatorenboek – Bibliometrische studies
Web of Science: Core collection

Definities

Een wetenschappelijke publicatie: een publicatie die handelt over empirisch en theoretisch onderzoekswerk. In de regel worden deze publicaties vooraf door vakgenoten beoordeeld. Uit de citatie-index blijkt hun relatieve waarde.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

30 september 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies