Woningen sociale sector

 • 164.600 sociale huurwoningen, bewoond door 6% van huishoudens

  Eind 2017 telde het Vlaamse Gewest ongeveer 164.600 sociale huurwoningen verhuurd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) of een sociale huisvestingsmaatschappij, of onderverhuurd door een sociaal verhuurkantoor (SVK). Dit betekent dat eind 2017 bijna 6% van de huishoudens in het Vlaamse Gewest in een sociale huurwoning leefde.

  94% van de huidige huurwoningen in de sociale sector is in beheer van de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s). Sinds 2002 nam het aantal woningen verhuurd door de SHM’s jaarlijks gemiddeld met 1.500 eenheden toe. Sinds 2013 komen er jaarlijks gemiddeld 600 woningen bij die verhuurd worden door de SVK’s.

 • Woningen sociale huisvestingsmaatschappijen vooral in de steden

  Het aandeel huishoudens dat in een woning van een sociale huisvestingsmaatschappij woont, is vooral hoog in de grootsteden en de centrumsteden. Geografisch is er ook meer concentratie in het zuiden van West-Vlaanderen, het Waasland en het Maasland. 
  In rurale gebieden, zoals het Hageland, zijn er weinig sociale woningen. In 5 Vlaamse gemeenten zijn er geen sociale woningen.

 • Woningen sociale verhuurkantoren bijna in elke Vlaamse gemeente, maar minder talrijk dan woningen sociale huisvestingsmaatschappijen

  De stad Antwerpen kent het hoogste aantal SVK-woningen (658 woningen). Ook in de kuststreek, de regio rond Kortrijk en Roeselare en in de provincie Limburg, zijn er veel woningen in beheer van de sociale verhuurkantoren.

Bronnen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW): Statistieken

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2019

Meer cijfers

Contact