Woningtypologie

 • Ruim 7 op 10 Vlaamse huishoudens woont in een eengezinswoning

  Volgens de resultaten van het Grote Woononderzoek (GWO), een grootschalig onderzoek naar de woonsituatie van de Vlaamse huishoudens, woonden in 2013 ruim 7 op de 10 Vlaamse huishoudens in een eengezinswoning en bijna 3 op de 10 in een meergezinswoning. Bij meergezinswoningen gaat het voornamelijk om appartementen, maar ook om studio’s, kamers en serviceflats.

  Hoewel de samenstelling van de woningvoorraad zich traag wijzigt, is deze duidelijk waar te nemen sedert de Woonsurvey 2005. Maakten de meergezinswoningen in 2005 nog 20% uit van de totale woningvoorraad dan is dit aandeel gestegen naar 30% in 2013.

  In de zomer van 2019 worden de nieuwe resultaten op basis van de WoonSurvey2018 verwacht.

  Volgens de recentste resultaten van de Europese EU-SILC-enquête lag het aandeel huishoudens dat in Vlaanderen in een eengezinswoning woont in 2017 op 77% en het aandeel huishoudens in een meergezinswoning op 23%. Deze gegevens zijn wel niet rechtstreeks te vergelijken met de GWO-resultaten.

 • Private huurmarkt bestaat voor het grootste deel uit meergezinswoningen

  De eigendomsmarkt wordt gekenmerkt door een uitgesproken dominantie van eengezinswoningen (85%), terwijl de private huurmarkt voor het grootste deel (68%) uit meergezinswoningen bestaat.

  De sociale huisvesting kent een meer gelijke verdeling van woningtypes, met een kleine meerderheid van meergezinswoningen (53%).

 • Toenemend aandeel meergezinswoningen bij nieuwbouw

  Het stijgend aandeel meergezinswoningen in de woningvoorraad is toe te schrijven aan een toenemend aandeel hiervan in de nieuwbouw. Het aandeel meergezinswoningen is gestegen naar 56%. In de jaren ‘90 lag het grootste aandeel nog bij de eengezinswoningen (66%). Meer dan de helft van de meergezinswoningen (53%) is gebouwd na 1980, 28% na het jaar 2000.

 • De stijging van het aandeel meergezinswoningen merkbaar in elke deelmarkt

  De stijging van het aandeel meergezinswoningen is zichtbaar in elke deelmarkt, bij de eigenaars stijgt dit aandeel naar 15%. Bij private huurders is is het aandeel meergezinswoningen gestegen van 58% in 2005 naar 68% in 2013.

Bronnen

Agentschap Wonen-Vlaanderen (Steunpunt Wonen): Wonen in Vlaanderen anno 2013
Statbel: EU-SILC-survey

Definities

Eengezinswoning: een woning bewoond door leden van 1 huishouden. Het is een grondgebonden woning, dit betekent dat de woning op de begane grond staat en dat er zich geen woningen boven (of onder) bevinden. Een eengezinswoning kan vrijstaand of halfopen zijn of zich in een rij van woningen bevinden.
Meergezinswoning: een woning die zich bevindt in een gebouw waar meerdere huishoudens wonen. Dit betekent dat er zich boven en/of onder de woongelegenheid van het huishouden andere woongelegenheden bevinden van andere huishoudens. Een meergezinswoning kan een appartement, een studio of een kamer zijn (al dan niet in een woonzorgcentrum).

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2019

Meer cijfers

Contact