Zeehavens - goederentrafiek

 • Vlaamse zeehavens goed voor 318 miljoen ton goederen

  In de 4 Vlaamse zeehavens werden in 2019 iets meer dan 318 miljoen ton goederen geladen en gelost. Dat is 3% meer dan in 2018.

  De Antwerpse haven is de grootste met in 2019 ruim 238 miljoen ton aan- en afgevoerde goederen. Deze haven kent al vele jaren een groei. Die groei werd alleen tijdens de economische crisis van 2008-2009 kort onderbroken.

  De tweede grootste haven in Vlaanderen is Zeebrugge. Deze haven verwerkte in 2010 een record hoeveelheid goederen, maar kende in de jaren daarna een terugval in de trafiek. Sinds 2018 neemt de trafiek er wel opnieuw toe. In 2019 lag die 14% hoger dan in 2018.

  De Gentse haven fuseerde eind 2017 met Zeeland Seaports (de Nederlandse havens van Vlissingen en Terneuzen) tot ‘North Sea Port’. De haven van Gent heet sindsdien ‘North Sea Port Flanders’. De figuur toont de cijfers van het Gentse deel van de fusiehaven. De trafiek in de Gentse haven zit sinds 2017 boven de 30 miljoen ton.

  Oostende is de kleinste van de 4 Vlaamse zeehavens. De trafiekcijfers zijn daar sinds 2008 gedaald. De haven profileert zich de jongste jaren meer als verdeelcentrum voor de bouw en het onderhoud van windmolenparken in de Noordzee.

 • Vooral containers in Antwerpen en Zeebrugge, droog massagoed in Oostende en Gent

  Niet elke haven laadt en lost hetzelfde soort goederen. Een groot deel van de trafiek in de havens van Antwerpen en Zeebrugge bestaat uit containers. In Gent en Oostende gaat het veel meer om droog massagoed. In Gent is dat onder meer ijzererts dat aangevoerd wordt voor een grote staalfabriek. 

  Roll-on-roll-off-trafiek is erg belangrijk voor de haven van Zeebrugge. Naast ferryverkeer gaat het ook om de aan- en afvoer van nieuwe auto’s: een brede waaier van automerken gebruikt deze haven als draaischijf voor hun autodistributie.

 • Vlaamse havens goed voor kwart trafiek in Le Havre – Hamburg range

  De Vlaamse zeehavens waren in 2018 goed voor 26% van de totale goederentrafiek in de Le Havre-Hamburg range. Die range bevat alle belangrijke Noordzee-havens van het Europese vasteland.

  De Nederlandse zeehavens in die range (Amsterdam en Rotterdam) verwerkten in 2018 samen bijna 571 miljoen ton goederen. Dat is een aandeel van 47% van de totale trafiek in de Le Havre-Hamburg range. De Duitse havens (Bremen en Hamburg) hebben een aandeel van 17%. De Franse havens (Le Havre en Duinkerke) zijn goed voor 10% van alle trafiek in de range.

Bronnen

Mobiliteitsraad van Vlaanderen: Statistieken Vlaamse havens

Definities

Roll-on-roll-off-trafiek: trafiek van rollende lading zoals auto’s of vrachtwagens.
Le Havre – Hamburg range: benaming voor de groep van belangrijkste zeehavens tussen Le Havre en Hamburg. Deze range bevat alle belangrijke Noordzee-havens van het Europese vasteland.

Publicatiedatum

18 februari 2020

Volgende update

februari 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies