Zeehavens - goederentrafiek

 • Vlaamse zeehavens goed voor bijna 300 miljoen ton goederen

  In de 4 Vlaamse zeehavens werden in 2017 bijna 295 miljoen ton goederen geladen en gelost. Dat is 4% meer dan in 2016.
  De Antwerpse haven is de grootste met bijna 224 miljoen ton aan goederen. Deze haven kent al vele jaren een groei. Die groei werd alleen tijdens de economische crisis van 2008-2009 kort onderbroken.
  De tweede grootste haven in Vlaanderen is Zeebrugge. Deze haven verwerkte in 2010 een record hoeveelheid goederen, maar kent sindsdien een terugval in de trafiek.
  De Gentse haven fuseerde eind 2017 met Zeeland Seaports (de Nederlandse havens van Vlissingen en Terneuzen) tot ‘North Sea Port’. De haven van Gent heet sedertdien ‘North Sea Port Flanders’. De figuur toont de cijfers van het Gentse deel van de fusiehaven. De trafiek in de Gentse haven groeide in 2017 voor het eerst uit boven de 30 miljoen ton.
  Oostende is de kleinste van de 4 Vlaamse zeehavens. De trafiekcijfers zijn sinds 2008 gedaald. De haven profileert zich de jongste jaren als verdeelcentrum voor de bouw en het onderhoud van windmolenparken in de Noordzee.

 • Vooral containers in Antwerpen en Zeebrugge, droog massagoed in Oostende en Gent

  Niet elke haven laadt en lost hetzelfde soort goederen. Een groot deel van de trafiek in de havens van Antwerpen en Zeebrugge bestaat uit containers. In Gent en Oostende gaat het veel meer om droog massagoed. In Gent is dat onder meer ijzererts dat aangevoerd wordt voor een grote staalfabriek. 

  Roll-on-roll-off-trafiek is erg belangrijk voor de haven van Zeebrugge. Naast ferryverkeer gaat het ook om nieuwe auto’s: een brede waaier van automerken gebruikt deze haven als draaischijf voor hun autodistributie.
   

 • Vlaamse havens goed voor kwart trafiek in Le Havre – Hamburg range

  De Vlaamse zeehavens zijn goed voor een kwart van de totale trafiek in de Le Havre – Hamburg range. Die range bevat alle belangrijke Noordzee-havens van het Europese vasteland.

  De Nederlandse zeehavens in die range (Amsterdam en Rotterdam) verwerken samen meer dan 568 miljoen ton goederen. Dat is een aandeel van 48% in de range. De Duitse havens (Bremen en Hamburg) hebben een aandeel van 18%. De Franse havens (Le Havre en Duinkerke) zijn goed voor 10% van alle trafiek in de range.

Bronnen

Vlaamse Havencommissie: Statistieken Vlaamse havens

Definities

Roll-on-roll-off-trafiek: rollende lading zoals auto’s of vrachtwagens.
Le Havre – Hamburg range: benaming voor de groep van belangrijkste zeehavens tussen Le Havre en Hamburg.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

februari 2019

Meer cijfers

Contact