Zorg en ondersteuning van personen met een handicap

  • Bijna 23.800 personen met een handicap hebben persoonsvolgend budget

    Eind 2017 hadden 23.784 meerderjarige personen met een handicap een persoonsvolgend budget. Een persoonsvolgend budget is bedoeld voor volwassenen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. Het gaat om een budget op maat waarmee zorg en ondersteuning kan ingekocht worden binnen het eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, bij individuele begeleiders, professionele zorgverleners of bij door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vergunde zorgaanbieders. Het persoonsvolgend budget werd ingevoerd in 2016.
    Per 1.000 volwassen Vlamingen zijn er 4,5 personen met een persoonsvolgend budget.

Bronnen

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH): Beleid en cijfers 

Definities

Persoon met een handicap: een persoon die door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend is als een persoon met een handicap.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2019

Meer cijfers

Contact