Zorg en ondersteuning voor kinderen – alle soorten opvang

 • 70% van jonge kinderen gaat naar opvang

  In 2013 maakte 70% van de kinderen van 3 maanden tot 3 jaar gebruik van opvang. Deze kinderen werden opgevangen door het informele netwerk (grootouders, kennissen, huispersoneel, …) of door het formele netwerk (onthaalouders, kinderdagverblijven, …).
  Tussen 2002 en 2009 steeg het aantal kinderen dat gebruik maakte van opvang. Vanaf 2009 stabiliseerde het aantal opgevangen kinderen zich rond de 70%. 

 • Helft van kinderen wordt meer dan 20 uur per week opgevangen

  In 2013 werd de helft van de kinderen meer dan 20 uur per week opgevangen. De grootste groep (17%) wordt tussen de 30 en de 39 uur per week opgevangen. 4% wordt meer dan 50 uur per week opgevangen.

 • Kinderdagverblijven en onthaalouders meest gebruikte opvangvormen

  De meest gebruikte opvangvormen in 2013 waren deze die formeel door Kind en Gezin worden erkend, namelijk de kinderdagverblijven en de onthaalouders. Beiden vangen elk meer dan 30% van de jonge kinderen op. De grootouders volgen op ruime afstand, ze vangen ongeveer 15% van de jonge kinderen op.

 • Vooral naar werksituatie en kansarmoede grote verschillen in opvanggebruik

  Er is een grote verscheidenheid van het opvanggebruik voor jonge kinderen naargelang de kenmerken van het gezin. Als de ouders werken (of de alleenstaande ouder werkt) dan wordt veel gebruik gemaakt van opvang. Als beide ouders niet actief zijn dan wordt er weinig gebruik van gemaakt.
  Gezinnen in kansarmoede of gezinnen waarbij de moeder niet van Belgische origine is, maken veel minder gebruik van kinderopvang.
  Alleenstaande ouders en samenwonende ouders verschillen niet inzake het gebruik van kinderopvang. 

 • Kleine verschillen naar verstedelijkingsgraad

  Naar verstedelijking zijn de verschillen klein. In de buitengebieden ligt het opvanggebruik iets hoger dan in de stedelijke gebieden. 

Bronnen

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (uitgevoerd door het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving - HIVA), in samenwerking met Kind en Gezin: Gebruik kinderopvang.

Definities

Kansarmoede: een gezin leeft volgens de criteria van Kind en Gezin in kansarmoede als het op 3 van volgende 6 aspecten zwak scoort: het beschikbare maandinkomen van het gezin, de arbeidssituatie van de ouders, de opleiding van de ouders, de huisvesting, de ontwikkeling van de kinderen en de gezondheid. 

Origine: Kind en Gezin baseert de indeling naar origine op de geboortenationaliteit van de moeder. Een moeder met een Belgische geboortenationaliteit is van Belgische origine, een moeder met een buitenlandse geboortenationaliteit is van niet-Belgische origine.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2019

Meer cijfers

Contact