Zorg en ondersteuning voor kinderen – formele opvang

 • Bijna 93.400 formele kinderopvangplaatsen

  In 2018 waren er in de Vlaamse Gemeenschap 93.363 formele opvangplaatsen voor baby’s en peuters. Na een jarenlange stijging is het aantal opvangplaatsen in 2018 op hetzelfde niveau gebleven in vergelijking met 2017.

 • Meeste plaatsen met tarief afhankelijk van inkomen

  Iets meer dan 70% van het aantal plaatsen voor kinderopvang voor baby’s en peuters werd in 2018 georganiseerd in groepsopvang. De rest gebeurde in het kader van kleinschalige gezinsopvang.

  Voor 75% van de kinderopvangplaatsen is de bijdrage die ouders dienen te betalen gerelateerd aan de hoogte van hun inkomen.

  Het grootste deel van de Vlaamse kinderopvangplaatsen wordt georganiseerd in het Vlaamse Gewest. 7,5% van de Vlaamse kinderopvangplaatsen bevinden zich in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. In het Brusselse Gewest is er ook een aanbod voor kinderopvang van de Franstalige Gemeenschap. Deze opvangplaatsen zijn niet inbegrepen in deze cijfers.

 • 43 plaatsen per 100 kinderen in Vlaams Gewest

  In het Vlaamse Gewest waren er in 2018 bijna 90.000 beschikbare opvangplaatsen voor ongeveer 200.000 baby’s en peuters. Dat geeft 43,3 kinderopvangplaatsen per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar.

  Er is op dit vlak veel variatie tussen de gemeenten. In Geetbets ligt het aandeel plaatsen het laagst (14 plaatsen per 100 kinderen), in Bever het hoogst (120 plaatsen per 100 kinderen). In Bever zijn dus meer opvangplaatsen beschikbaar dan er kinderen wonen, plaatsen die ook door kinderen van buiten de gemeente gebruikt kunnen worden. In West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en rond Leuven is het aantal kinderopvangplaatsen per 100 kinderen het grootst.

Bronnen

Kind en Gezin: Kinderopvang

Publicatiedatum

2 juli 2019

Volgende update

juni 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies